>"%s"geschillenregeling

Conflicten tussen aandeelhouders: De geschillenregeling als ultimum remedium (Desdalex)

Auteur: Desdalex Advocaten Publicatiedatum: 28/08/2017 Conflicten tussen aandeelhouders kunnen soms zo hoog oplaaien dat de continuïteit van de vennootschap in het gedrang wordt gebracht. Daar waar de ontbinding van de vennootschap vaak als een te draconische maatregel wordt beschouwd, kan men als vennoot in dergelijke situaties een beroep doen op

2017-08-29T07:28:43+00:00 29 août, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , |

Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Er is een uitweg uit situaties waarin de aandeelhouders van een BVBA of een niet-genoteerde NV elkaar het leven zuur maken. De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling voorziet twee vormen: de uittreding en de uitsluiting. Bij een uittreding kan iedere aandeelhouder vorderen dat andere aandeelhouders zijn of haar aandelen overnemen. Daarvoor moet een

2017-03-28T09:06:28+00:00 28 mars, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |

Geschillen tussen vennoten: recente rechtspraak m.b.t. de geschillenregeling (Squadrat Advocaten)

Wanneer onenigheid tussen vennoten één of meerdere van hen dermate frustreert dat zij niet verder willen in dezelfde constellatie, biedt de zgn. geschillenregeling een uitweg. De geschillenregeling kent twee varianten: enerzijds is er de uitsluiting (art. 334 e.v. W.Venn. voor de BVBA; art. 636 e.v. W.Venn. voor de NV). Anderzijds

2016-10-20T08:16:07+00:00 20 octobre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , |