>"%s"Flex Advocaten

Reclame: wat mag en wat niet? (Flex Advocaten)

Auteur: Frederic Leleux (Flex Advocaten) Publicatiedatum: 28/07/2017 Reclame voeren is een van de wijzen waarop een onderneming haar klantenbestand kan uitbreiden of vernieuwen.  Behoudens een beperkt aantal (vrije) beroepen is iedere ondernemer vrij om reclame te maken voor zijn producten of diensten.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat publiciteit alom

2017-07-28T05:40:58+00:00 28 juillet, 2017|Categories: Droit commercial|Tags: , , |

Oppassen geblazen met niet-volgestorte aandelen! (Flex Advocaten)

Heeft u er ooit al bij stilgestaan of uw aandelen al dan niet zijn volgestort? De impact van niet-volgestorte aandelen is immers niet te onderschatten. De belangrijkste plicht van een aandeelhouder in een volkomen rechtspersoon, zoals in een BVBA, is het volstorten van zijn inbreng. Op die manier beschikt de

2017-05-12T14:19:30+00:00 12 mai, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding? (Flex Advocaten)

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e)

De gerechtskosten bij invordering van onbetwiste geldschulden via de rechtbank: het Hof van Beroep te Gent schept duidelijkheid (Flex Advocaten)

In een arrest van 24 april 2017 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de administratieve inningsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS) niet verplicht is en dat de schuldeiser die voor de klassieke gerechtelijke procedure kiest niet per se nutteloze kosten, dan wel foutief procesgedrag stelt. De schuldeiser heeft, aldus

Procedure ontbinding slapende vennootschappen wordt verbeterd (Flex Advocaten)

De regering heeft op 28 maart 2017 een wetsvoorstel goedgekeurd om zogenaamde “lege doos vennootschappen” sneller en goedkoper te kunnen ontbinden via de kamer van handelsonderzoek in de rechtbank van koophandel. In de kamercommissie handelsrecht werd op 28 maart 2017 het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en

2017-04-11T07:13:57+00:00 11 avril, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

Zijn uw algemene voorwaarden afdwingbaar? (Flex Advocaten)

Goede algemene voorwaarden zijn voor elke handelaar van belang, of u nu goederen verkoopt, diensten verleent of een combinatie van beiden aanbiedt aan uw klanten. Daarin kan onder meer worden bepaald wat de klachtentermijn is, wat de gevolgen zijn bij wanbetaling (bv. Intresten en schadebeding), welke rechtbank bevoegd is, of