>"%s"fiscale controle

Kan uw vennootschap tegen de fiscus de bescherming van het recht op privé-leven inroepen? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 08/12/2017 Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie (artikel 8 lid 1 Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, hierna: EVRM). Aangenomen wordt dat het recht op zelfontplooiing de ultieme finaliteit

Het fiscaal visitatierecht blijft overeind, doch binnen duidelijke grenzen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/12/2017 Op 12 oktober 2017 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over een prejudiciële vraag. De verwijzende rechter wilde nagaan of de fiscale visitatie, neergeschreven in artikel 319, lid 1 WIB en 63, lid 1 WBTW verenigbaar was met de grondrechten vervat in de artikelen 15

2017-12-06T10:09:16+00:00 6 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , , |

Fiscus mag niet vrij rondsnuffelen in beroepslokalen, of misschien toch wel? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 30/10/2017 De belastingplichtige zou op grond van artikel 319 WIB 92 de fiscus bij een controle “vrije toegang (moeten) verschaffen” tot de beroepslokalen en alle papieren die zich daar bevinden. Maar de fiscus heeft geen actief zoekrecht, zoals bijv. een onderzoeksrechter. Lees

Fiscale visitatie omvat geen algemeen huiszoekingsrecht… (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 13/10/2017 … zo blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof, uitgesproken op 12 oktober 2017 (nr. 116/2017). De fiscus mag dus geen kasten opentrekken of ongewild servers van belastingplichtigen volledig kopiëren, zonder de toestemming van de belastingplichtige. Nochtans was de

Ziekenhuizen sinds kort in het vizier van de fiscus (Marlex)

Auteurs: Didier Jaecques en Elke Malfait (Marlex) Publicatiedatum: 17/08/2017 Recentelijk kon via de media vernomen worden dat het ziekenhuis Oost-Limburg geconfronteerd wordt met een belastingclaim van meer dan 50 miljoen euro en dit nadat een fiscale controle werd uitgevoerd. De fiscale discussie die aanleiding heeft gegeven tot deze miljoenenclaim, heeft betrekking op

2017-10-01T19:54:17+00:00 18 août, 2017|Categories: Droit médical Impôts directs|Tags: , |