>"%s"finaal verrekenbeding

Vlaanderen trekt nu al een fiscale streep door de geplande hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Van Havermaet)

Auteur: Frederic Heylen (Van Havermaet) Publicatiedatum: 21/12/2017 In een eerdere nieuwsflash (zie artikel ‘Vlaamse Regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract’) hebben wij u ingelicht over het voornemen van de Vlaamse Regering om een fiscale streep te trekken door vele successieplanningen via huwelijkscontract. Op 6 december jl. werd het

Aan alle mooie liedjes komt een einde : einde (fiscale voordelen) van het finaal verrekenbeding en het verblijvings-en keuzebeding onder last in zicht (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/12/2017 Op 6 december jl. werd een ontwerp van decreet gestemd in het Vlaamse Parlement waarin onder meer enkele - op het eerste zicht kleine - aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit werden doorgevoerd. De aangekondigde aanpassingen hebben evenwel belangrijke gevolgen voor de fiscale uitwerking van

SPECIAL « Huwelijkscontracten en de problematiek van het finaal verrekenbeding » (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/11/2017 Overzicht voor de praktijkjurist – Hieronder vindt u een selectie van interessante artikelen, opleidingen en publicaties betreffende de fiscale optimalisatie via het verrekenbeding.

Vlaamse Regering trekt blind ten strijde tegen het finaal verrekenbeding (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke, Bart Verdickt en Hélène Casman (Greenille by Laga) Publicatiedatum: 13/10/2017 Het finaal verrekenbeding Een finaal verrekenbeding is een clausule die echtgenoten in een huwelijkscontract van scheiding van goederen kunnen opnemen, zodat bij beëindiging van het huwelijk (bij echtscheiding en bij overlijden) hun vermogens met mekaar verrekenen, ‘alsof’ die vermogens in een gemeenschap

Hof van Cassatie aanvaardt het finaal verrekenbeding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/04/2017 In een arrest van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale uitwerking van een finaal verrekenbeding. Wat is een finaal verrekenbeding? Een finaal verrekenbeding wordt wel eens gebruikt in het kader van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen. In dergelijk stelsel