>"%s"Ferenc Ballegeer

L’arrêt Berlioz : les juridictions d’un Etat membre peuvent-elles vérifier la légalité d’une demande internationale de renseignements fiscaux? (Ferenc Ballegeer)

Auteur: Ferenc Ballegeer Date de publication: 27/10/2017 La Directive Européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE) oblige les Etats membres à coopérer entre eux en matière d’échange d’informations fiscales. La directive permet, entre autres, à un Etat membre (l’ « Etat membre requérant ») de demander

2017-10-27T14:40:56+00:00 27 octobre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: |

Een recept voor rosé: kap de witte bij de rode wijn! Over de optionele conventionele terugkeer (Ferenc Ballegeer)

In april 2016 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) een standpunt (nr. 16030) waarbij de dienst zijn licht laat schijnen op de conventionele of bedongen terugkeer van een schenking, nl. het beding in een schenkingsakte op grond waarvan het geschonkene naar de schenker terugkeert als de begiftigde overlijdt voor de schenker.

Vlabel biedt rechtszekerheid voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 19 juni 2015 (Ferenc Ballegeer)

Voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 tot en met 18 juni 2015 geldt dat een voorafgaande schenking als tegenbewijs wordt aanvaard, ook al is deze pas geregistreerd na de betaling van de prijs (meestal bij de akte). Er moet sprake zijn van een schenking die de gesplitste aankoop voorafgaat,

Private Wealth – update augustus 2016 (Ferenc Ballegeer)

In deze editie, die betrekking heeft op de maanden juni en juli, licht Ferenc Ballegee de nieuwe fiscale en sociale regularisatieregeling toe en heeft hij verder enkele topics uit de Programmawet van 1 juli jl. gelicht. Verder komen ook enkele nieuwe standpunten van Vlabel aan bod.