>"%s"Familiale vennootschap

Hoe actief is de raad van bestuur in uw familiebedrijf? (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: januari 2018 Het succes van een familieonderneming wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Vaak wordt deze uitgestippeld in het hoofd van de ondernemer en handelt het bedrijf conform zijn visie en denkwijze, het zogenaamde ‘buikgevoel’. Het is net

Familiale governance in een notendop (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: december 2017 Een familiebedrijf kan enkel succesvol zijn én over de generaties heen blijven bestaan indien er een eensgezinde en toegewijde familie achter staat. Een sterke familie achter het bedrijf vormt vaak de belangrijkste troef waarmee men zich onderscheidt van concurrenten op de markt.

Tuyau de fin d’année: la réduction de capital et le régime de faveur pour entreprises familiales – une combinaison dangereuse (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Date de publication: 06/12/2017 Comme vous le savez, les règles concernant les conséquences fiscales d’une réduction de capital sont modifiées à partir du 1er janvier 2018. A partir du 1er janvier 2018, les réductions de capital ne seront plus exemptées mais seront imputées proportionnellement sur les réserves et

Uw familiebedrijf al geschonken? Hoog tijd om uw planning te (her)bekijken! (Arts, Cleeren & Vennoten)

Auteurs: David Engelbos, Tom Arts en Astrid Swennen (Arts, Cleeren & Vennoten) Publicatiedatum: november 2017 U hebt in het verleden een schenking gedaan van de aandelen van uw “familiale” vennootschap onder toepassing van het gunstregime.[1] U hebt deze aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik (of met een vervreemdingsverbod) geschonken aan de actieve kinderen en aan

Schenking en vererving van familiebedrijven: nu ook een aangepaste gunstige regeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (KPMG)

Met de publicatie van de ‘Ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming’ in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2016 is de wettelijke basis voor de geplande hervormingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest compleet. Eén van de wijzigingen die werd doorgevoerd, kadert in een vereenvoudiging van de bestaande

Overdracht familiaal bedrijf kan nu ook in het Brussels Gewest aan voordelige tarieven (Sherpa Law)

In 2012 heeft Vlaanderen de gunstregeling voor de schenking en de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen aanzienlijk versoepeld. Ook Brussel heeft de gunstregeling voor familiale ondernemingen en vennootschappen meer aantrekkelijk gemaakt en heeft daarbij haar mosterd gaan halen in de Vlaamse regelgeving. De nieuwe regels zijn van toepassing sinds

Participatievoorwaarde bij een familiale vennootschap en erfbelasting (Aternio)

Wie aandelen van een vennootschap erft, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vlak tarief van 3 % erfbelasting voor de vererving van familiale vennootschappen. Om van dit voordelig tarief te kunnen genieten, moet de erflater op het ogenblik van overlijden een bepaald percentage van de aandelen van de vennootschap