>"%s"faillissement

Kwijtschelding btw-schuld na faillissement niet in strijd met EU-recht (TaxLive)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Italië niet in strijd met het EU-recht handelt door btw-schulden na afloop van een faillissementsprocedure niet-opeisbaar te verklaren. Aan de kwijtschelding worden namelijk diverse voorwaarden gesteld. Het Hof van Justitie EU overweegt daarbij dat de procedure voor kwijtschelding van schulden er toe strekt

2017-03-21T08:46:21+00:00 21 mars, 2017|Categories: Faillite et LCE TVA et douane|Tags: , , , , |

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit (1 december 2016) – Federale Overheidsdienst Justitie

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit (1 december 2016). Federale Overheidsdienst Justitie

2017-01-13T11:44:22+00:00 13 janvier, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: |

De verschoonbaarheid van de gefailleerde: een pragmatische en ondernemingsgezinde benadering (Desdalex)

Ondernemen kan grosso modo op twee manieren worden georganiseerd, hetzij door te kiezen voor een vennootschapsvorm, hetzij door te opteren om handel te drijven in eigen naam (éénmanszaak). Ondernemen vereist (berekende) risico’s nemen. Het ondernemersrisico als hoeksteen van het ondernemerschap kan voor sommige ondernemers ook het einde betekenen van hun zelfstandige

2016-10-17T15:52:27+00:00 23 septembre, 2016|Categories: Faillite et LCE|Tags: , , |