>"%s"faillissement

Evolution dans le droit de l’insolvabilité : après le moratoire, un régime light temporaire pour la réorganisation (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez et Frederik De Leo (Eubelius)Date de publication: 26/03/2021 Après l’introduction d’un moratoire pour soutenir les entreprises touchées par la crise du coronavirus, le législateur choisit aujourd’hui une autre approche. La procédure de réorganisation judiciaire est modifiée temporairement de façon à rendre son accès plus facile aux

12 signalen om een nakend faillissement te herkennen (Graydon)

Auteur: Graydon Publicatiedatum: 19/12/2017 Bedrijven die afglijden naar een faillissement leggen een vrij gelijklopend parcours af. Elke maand spelen de media gretig in op de nieuwste faillissementscijfers. Het aantal faillissementen is dan ook een belangrijke indicator voor de gezondheid van de Belgische (en de lokale) economie. Niet alleen het personeel

2018-01-09T13:32:25+00:00 9 janvier, 2018|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , |

Het nieuwe insolventierecht (Crivits & Persyn)

Auteur: Astrid Lescouhier (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 31/10/2017 De wet van 11 augustus 2017 (BS 7 september 2017) wijzigt het recht dat van toepassing is op ondernemingen in moeilijkheden aanzienlijk. De wet voegt een nieuw Boek XX toe aan het Wetboek Economisch Recht, dat de bepalingen van de Wet Continuïteit Ondernemingen

2017-11-27T12:56:52+00:00 27 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , , |

Het nieuwe insolventierecht : enkele kernpunten (Vandelanotte)

Auteurs: Katrien Ryckx en Wannes Gardin (Vandelanotte) Publicatiedatum: 06/11/2017 Recent verscheen de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (of WER) een nieuw boek XX toevoegt. In dit nieuwe boek XX worden de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO) en de Faillissementswet

2017-11-13T15:17:51+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , |

Modernisering faillissementswet : aansprakelijkheid van gewezen bestuurders en zaakvoerders wordt verstrengd! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/10/2017 De modernisering van de faillissementswet wijzigt ook de aansprakelijkheid van gewezen bestuurders, zaakvoerders, leden van uitvoerende organen en personen met werkelijke bestuursbevoegdheid. 1. In de Memorie van Toelichting (pagina 102 van het Wetsontwerp) wordt vooreerst verduidelijkt dat de materie van de aansprakelijkheid van de bestuurders, dat

Het nieuwe Belgisch Insolventierecht: (reality) check! (Lige Advocaten)

Auteurs: Philippe Termote en Mathieu De Donder (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 25/10/2017 Door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX, “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht (WER) kent België een doorgedreven harmonisering en rationalisering van haar huidige insolventierecht. Het nieuwe boek XX van het Wetboek van economisch

2017-10-30T09:43:17+00:00 30 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , |

Kunnen ook bestuurders van een V.Z.W. binnenkort failliet verklaard worden? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 28/10/2017 Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Minister van Justitie Koen Geens hervormde o.m.  de Faillissementswet van 7 augustus 1997 en de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Dan treedt immers de Wet van

2017-10-30T09:44:12+00:00 30 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , , |

Klant failliet? Vergeet niet de bestuurder aan te spreken (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 05/10/2017 Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen. In bepaalde gevallen loont het de moeite om de  bestuurder aan te spreken. Lees meer hier. Voor veel ondernemers is het een vaak weerkerende kwaal. Een klant

Grondige vernieuwing van de WCO en Faillissementswet (Marlex)

Auteur: Marlex Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2017 Op 11 september 2017 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat voorziet in de invoeging van Boek XX in het Wetboek Economisch Recht. Deze wet zal de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit

2017-10-11T08:51:05+00:00 21 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , , |

Het vergeten voorrecht van de onbetaalde aannemer bij faillissement (Argus Advocaten)

Auteur: Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 06/09/2017 Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden in om enige dividenduitkering te bekomen. Steevast zijn er tal van andere hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers die het volledig resterende actief toegewezen krijgen en waardoor de aannemer of