>"%s"EVRM

Kan uw vennootschap tegen de fiscus de bescherming van het recht op privé-leven inroepen? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 08/12/2017 Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie (artikel 8 lid 1 Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, hierna: EVRM). Aangenomen wordt dat het recht op zelfontplooiing de ultieme finaliteit

Automatische signalering van kentekens is volgens A-G strijdig met EVRM (TaxLive)

A-G Niessen is van mening dat het plaatsen van ANPR-camera’s op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming is met de privacy-waarborg van art. 8 EVRM. Het vastleggen van gegevens van alle passerende weggebruikers kwalificeert volgens de A-G namelijk als een verboden systematische wijze van gegevensverwerking.

Getuigenverhoor ter zitting : mag men in België zowaar stilaan zijn onschuld bewijzen..? (Studio Legale)

Na heel wat eerdere en op elkaar voortbouwende princiepsarresten van het EHRM tegen andere lidstaten omtrent het recht op getuigenverhoor uit art 6.3.d EVRM[1], werd België op 14 juni 2016 jl veroordeeld en schijnt het EHRM (eindelijk) paal en perk te stellen aan bovenvermelde heersende cassatierechtspraak. Het arrest Riahi / België

2016-09-14T08:53:25+00:00 14 septembre, 2016|Categories: Droit judiciaire Droit pénal|Tags: , , , , |