>"%s"erfrecht

Implications fiscales du nouveau droit successoral (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Murielle Gijbels, Pieter Souffriau en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) Publicatiedatum: 26/06/2018 Suite à la réforme du droit successoral, la réforme de l’impôt de succession ne se fait pas attendre. Entre-temps, le gouvernement flamand a donné son approbation définitive le 4 mai dernier sur le projet de décret de modernisation de l’impôt de succession,

Inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht voorzien op 1 september 2018 (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 11/01/2018 Na de hervorming van ons erfrecht werd aangekondigd dat ook het huwelijksvermogensrecht een grondige update zou ondergaan. Ondertussen zijn de teksten bekend en bespreken we hierna de krachtlijnen hiervan. Het wetsvoorstel van 13 december jl. voorziet in de inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht samen met

Na de hervorming van het erfrecht, nu het huwelijksvermogensrecht! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/01/2018 Na de recente hervorming van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. De

Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot nog op een schenking aan kinderen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 28/12/2017 De hervorming van het erfrecht, dat in werking zal treden op 1 september 2018, heeft onder meer een grote impact op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Eén van de grote wijzigingen betreft het vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot al dan niet bekomt op schenkingen

Is de reserve van internationale openbare orde? (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 27/11/2017 De reserve (of ook wel voorbehouden erfdeel) is het deel van de nalatenschap waarop bepaalde erfgenamen minimaal recht hebben. De omvang en bescherming van de reserve wordt in elk land op een andere manier geregeld (zie hierover uitvoerig A. VERBEKE “De legitieme ontbloot of

2017-11-30T12:40:44+00:00 30 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , |

Uw familiebedrijf al geschonken? Hoog tijd om uw planning te (her)bekijken! (Arts, Cleeren & Vennoten)

Auteurs: David Engelbos, Tom Arts en Astrid Swennen (Arts, Cleeren & Vennoten) Publicatiedatum: november 2017 U hebt in het verleden een schenking gedaan van de aandelen van uw “familiale” vennootschap onder toepassing van het gunstregime.[1] U hebt deze aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik (of met een vervreemdingsverbod) geschonken aan de actieve kinderen en aan

Europese Erfrechtverordening. Hof van Justitie spreekt zich uit over de zakelijke uitwerking van legaten in andere lidstaten (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 15/11/2017 Op 12 oktober 2017 heeft het Europees Hof van Justitie een eerste uitspraak gedaan over de Europese Erfrechtverordening (Kubicka, C-218/16). Een samenvatting van de feiten: een vrouw met de Poolse nationaliteit is onverdeeld mede-eigenaar van een onroerend goed in Duitsland, samen met haar man. Zij wil

2017-11-20T11:28:07+00:00 20 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , , |

Onterven van ouders of grootouders mogelijk, ook bij feitelijke samenwoners! (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 18/11/2017 De ouderlijke reserve wordt afgeschaft in 2018. Vroeger had een ouder van een kinderloos gestorven erflater die zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner niet had begiftigd via schenking of testament, automatisch een reserve van 1/4e van de nalatenschap. Dit betekende dat

2017-11-20T11:15:31+00:00 20 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , , |

Nieuw erfrecht en bestaande schenkingen onder voorbehoud. Evaluatie vereist! (Atrium Juristen)

Auteur: Atrium Juristen Publicatiedatum: 14/11/2017 Het nieuwe erfrecht, dat van kracht wordt in september 2018, gelden ook voor schenkingen die u in het verleden deed. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat de regels omtrent de waardering van de schenking veranderen waardoor soms ongewenste situaties kunnen ontstaan.

2017-11-15T10:21:42+00:00 15 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , |

Il est temps de réévaluer votre planification familiale, car la réforme du droit des successions annonce un grand chamboulement ! (Monard Law)

Auteurs: Hilde Van den Keybus et Patricia Stas (Monard Law) Date de publication: 09/10/2017 Le droit des successions connaîtra bientôt d’importants changements. Les réserves seront par exemple modifiées, les règles en matière d’évaluation des donations changeront et certains pactes successoraux pourront être conclus. Ces modifications offriront davantage de possibilités notamment aux cohabitants

2017-11-08T10:19:40+00:00 8 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , |