>"%s"erfbelasting

Generatiesprong wordt fiscaal voordeliger (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/10/2017 Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen, de zogenaamde generatiesprong. Het is hierbij niet de erflater die deze beslissing neemt, maar het kind van de erflater. Bovendien is het

Een ‘Vlaamse’ verzekeringsgift: nog steeds een handig ‘cadeau’ om geen erfbelasting te betalen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/09/2017 Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien ook nog eens aanleiding tot heffing van erfbelasting op de verzekeringsprestatie die bij het later overlijden van de schenker aan de begiftigde toevalt, zo luidde de opmerkelijke boodschap die de Vlaamse belastingdienst ‘Vlabel’ ruim een jaar geleden

Vastgoed in een burgerlijke maatschap: Vlabel spreekt zich uit over fiscale gevolgen van inbreng en ontbinding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/08/2017 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap, alsook bij de ontbinding ervan. Concreet

Heet van de naald: erfbelasting ontwijken via een huwelijkscontract wordt onmogelijk (The Legal Home)

Auteur: The Legal Home Publicatiedatum: 31/07/2017 Belastingvrij vermogen doorschuiven via uw huwelijkscontract kan niet meer. De Vlaamse regering stelt paal en perk aan die praktijk omdat ze na een arrest van het Hof van Cassatie miljoenen euro's erfbelasting dreigt mis te lopen. Echtgenoten die willen dat de langstlevende het hele

Schenking delen burgerlijke maatschap voor Nederlandse notaris: Vlabel geeft zekerheid indien bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd (Deknudt Nelis Advocaten)

Zeer veel mensen hebben hun vermogen geschonken aan de volgende generatie (1) met behoud van inkomsten, (2) met behoud van controle én (3) zonder de betaling van schenkbelasting. Uit diverse standpunten en voorafgaande beslissingen die de voorbije maanden afgeleverd werden door Vlabel valt evenwel af te leiden dat dit in

Schenking van een maatschap onder last van een rente krijgt geen ruling van de Vlaamse belastingdienst (Tiberghien)

Bij voorafgaande beslissing nummer 16046 van 30 november 2016 besliste de Vlaamse belastingdienst dat, ondanks de schenking van de deelbewijzen van een burgerlijke maatschap aan de kinderen, deze toch nog met erfbelasting belast zouden worden. Aangezien naar verluidt tegen deze beslissing een beroep werd ingesteld bij de rechtbank van eerste

De burgerlijke maatschap met vruchtgebruik: Vlabel viseert vanaf 1 juni 2017 alle opgespaarde vruchten – wat nu? (Eubelius)

Op 27 april 2017 nam VLABEL een nieuw standpunt in over de vraag of burgerlijke vruchten die de vruchtgebruiker niet heeft opgenomen of geherinvesteerd, alsnog aan erfbelasting onderhevig zijn in situaties van gesplitste inschrijvingen blote eigendom en vruchtgebruik. Het nieuwe standpunt geldt voor alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2017

Burgerlijke maatschap en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik toch nog mogelijk voor 1 juni 2017 (Cazimir)

Op 26 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een toevoeging gedaan aan het intussen bekende standpunt van de gesplitste aankoop / gesplitste inschrijving (SP 15004). Wij hebben dit standpunt al toegelicht in eerdere artikels ("schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur"; "standpunt over de gesplitste aankoop weer gewijzigd"). De

Nieuw standpunt VLABEL: de incorporatie van vruchten in de burgerlijke maatschap niet meer mogelijk vanaf 1 juni 2017 (Sherpa Law)

De Vlaamse Belastingadministratie (VLABEL) heeft haar standpunt nr. 15004, met betrekking tot de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving, opnieuw aangevuld met een alinea die gaat over de toepassing van de gesplitste inschrijving in burgerlijke maatschappen. Meer specifiek gaat het over de incorporatie van de vruchten bij het kapitaal van