>"%s"erfbelasting

Belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen in Vlaanderen (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust en Sofie Bastenie (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 23/09/2020 Schenken en nalaten aan goede doelen wordt vanaf 1 juli 2021 belastingvrij in Vlaanderen. Het duolegaat wordt afgeschaft. Dat heeft de Vlaamse regering besloten in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020. Daarnaast wordt legateren aan vrienden en

Implications fiscales du nouveau droit successoral (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Murielle Gijbels, Pieter Souffriau en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) Publicatiedatum: 26/06/2018 Suite à la réforme du droit successoral, la réforme de l’impôt de succession ne se fait pas attendre. Entre-temps, le gouvernement flamand a donné son approbation définitive le 4 mai dernier sur le projet de décret de modernisation de l’impôt de succession,

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Febe Louage (Vandelanotte) Publicatiedatum: 17/01/2018 De start van het nieuwe jaar gaat traditioneel gepaard met heel wat fiscale wijzigingen. Niet alleen op federaal vlak kregen we te maken met een aantal duidelijke wijzigingen, ook het Waalse gewest heeft een fiscale hervorming doorgevoerd met als doel de koopkracht van de Waalse

Waarop te letten bij schenking roerende goederen « onder last »? (Grant Thornton)

Auteur: Kathleen Van Elsacker (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/12/2017 Vorig jaar meldden we reeds het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dd. 4 april 2016 inzake schenking van roerende goederen voor Nederlands notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, gedaan vanaf 1 juni 2016. Volgens VLABEL zou over de geschonken goederen toch Vlaamse erfbelasting

Aan alle mooie liedjes komt een einde : einde (fiscale voordelen) van het finaal verrekenbeding en het verblijvings-en keuzebeding onder last in zicht (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/12/2017 Op 6 december jl. werd een ontwerp van decreet gestemd in het Vlaamse Parlement waarin onder meer enkele - op het eerste zicht kleine - aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit werden doorgevoerd. De aangekondigde aanpassingen hebben evenwel belangrijke gevolgen voor de fiscale uitwerking van

Tuyau de fin d’année: la réduction de capital et le régime de faveur pour entreprises familiales – une combinaison dangereuse (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Date de publication: 06/12/2017 Comme vous le savez, les règles concernant les conséquences fiscales d’une réduction de capital sont modifiées à partir du 1er janvier 2018. A partir du 1er janvier 2018, les réductions de capital ne seront plus exemptées mais seront imputées proportionnellement sur les réserves et

Beleggingsverzekeringen op twee hoofden : de laatste ontwikkelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/12/2017 LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal. 1. Waarover gaat het? Levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden zijn ingeburgerd in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van

Burgerlijke maatschap en onroerend goed : 5 praktijkgerichte vragen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/11/2017 De burgerlijke maatschap is het controlevehikel bij uitstek voor roerend vermogen. Aandelen, vorderingen, beleggingsportefeuilles, kunst, ja zelfs oldtimers kunnen worden ingebracht in een burgerlijke maatschap in ruil voor deelbewijzen die dan kunnen worden geschonken. Mits de juiste planning, zorgt dit controlevehikel voor een vermindering van de

Vlaamse Regering trekt blind ten strijde tegen het finaal verrekenbeding (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke, Bart Verdickt en Hélène Casman (Greenille by Laga) Publicatiedatum: 13/10/2017 Het finaal verrekenbeding Een finaal verrekenbeding is een clausule die echtgenoten in een huwelijkscontract van scheiding van goederen kunnen opnemen, zodat bij beëindiging van het huwelijk (bij echtscheiding en bij overlijden) hun vermogens met mekaar verrekenen, ‘alsof’ die vermogens in een gemeenschap

Kleinkinderen: kleinere erfenisrekening? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/10/2017 Het is niet ongebruikelijk dat grootouders er de voorkeur aan geven een deel van hun erfenis aan de kleinkinderen te geven, want meer en meer zijn hun eigen kinderen al gepensioneerd en hebben ze dat geld niet echt meer nodig. Burgerrechtelijk werd dit geregeld door in