>"%s"Equator Advocaten

Artikel 57 van de Concessiewet nu al gewijzigd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 11/08/2017 Op 11 augustus 2017 is de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U treft de wet hier. Deze wet bevat ook een wijziging aan artikel 57 van de Concessiewet

2017-08-17T08:18:56+00:00 17 août, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 08/08/2017 Op 17 juli 2017 werd de omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de: “Strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Middels deze omzendbrief wenste de Ministerraad te verduidelijken dat de strijd wordt aangebonden tegen

Laatste spurt voor inwerkingtreding nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is genomen: Koninklijk Besluit tot wijziging van de Algemene Uitvoeringsregels Overheidsopdrachten (AUR) gepubliceerd (Equator Advocaten)

Vandaag, op 27 juni 2017, is het KB van 22 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16

2017-06-28T09:37:57+00:00 28 juin, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Overheidsopdrachten en kartels: opletten geblazen (Equator Advocaten)

  De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) kondigde in haar lijst van prioriteiten voor 2017 aan belangrijke aandacht te zullen besteden aan de bestrijding van kartelvorming bij overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten hebben immers een uitzonderlijk groot economisch belang (ongeveer 50 miljard euro of nog ongeveer 10 à 15% van het BNP) en zijn volgens