>"%s"echtscheiding

Zijn mijn aandelen wel mijn aandelen? (Advox)

Auteur: Dieter Heeman (Advox) Publicatiedatum: 19/12/2017 Alhoewel het vennootschapsrecht en het familiaal vermogensrecht erg ver uit elkaar lijken te liggen, vinden zij een snijpunt in het geval van een echtscheiding. Bij de vereffening en verdeling na echtscheiding dient het vermogen van partijen immers verdeeld te worden, ook de aandelen dus. Al

Echtscheiding en huwelijksvermogen in internationale context (Cazimir)

Auteur: Cazimir Publicatiedatum: 21/08/2017 Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten met een internationaal profiel of wij voor hen een echtscheidingsprocedure kunnen opstarten. Deze vraag kan door de specialisten van het kantoor op zeer korte tijd worden beantwoord. Meestal betreft het Belgen die in het buitenland wonen en/of werken of

2017-10-11T09:05:20+00:00 22 août, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |

Vergoeding voor de meewerkende echtgenoot (Cazimir)

Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)te na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties? In een opmerkelijk arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 februari 2017 deed het Hof uitspraak over de vordering die de ex-echtgenote in het kader van de vereffening-verdeling instelde

2017-05-16T15:55:13+00:00 16 mai, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding? (Flex Advocaten)

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e)

Echtscheiding (Hof van Cassatie – 17 februari 2017)

Bij huwelijkscontract bedongen gemeenschapsstelsel. Inbreng handelszaak in vennootschap: aandelen al dan niet tot de gemeenschap? De gezinswoning (woning werd gebouwd op een grond die door eiser in de gemeenschap was ingebracht): kan eiser aanspraak maken op terugneming of kan verweerster de preferentiële toewijzing vragen?

2017-04-24T06:54:32+00:00 24 avril, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |

De verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen bij echtscheiding (Cazimir)

De echtscheiding brengt de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogen of de onverdeeldheid met zich mee. Wanneer er tot dit gemeenschappelijk vermogen of tot deze onverdeeldheid aandelen van vennootschappen behoren, geeft deze vereffening-verdeIing vaak aanleiding geeft tot problemen. Over echtscheiding en vennootschappen valt trouwens heel wat te zeggen. In

Verkoopsopdracht makelaar bij vereffening huwelijksgemeenschap (Argus Advocaten)

Een echtpaar gaf opdracht aan een makelaar om een kandidaat-koper voor de woning te zoeken. Deze opdracht werd exclusief toevertrouwd aan een makelaar voor een duur van zes maanden, nadien stilzwijgend hernieuwbaar voor zes maanden behoudens aangetekende opzeg. Deze opdracht kaderde in de vereffening en verdeling van het gezamenlijk vermogen

Lege handen na scheiding straks onmogelijk? (Samen Bemiddelen)

Koppels die huwen kunnen vandaag kiezen tussen drie huwelijksstelsels. In zijn nota ‘De sprong naar het recht morgen’ stelde minister Geens afgelopen woensdag nog een vierde stelsel voor, namelijk ‘Scheiding van goederen met verrekening van aanwinst’. Hiermee hoopt hij tegemoet te komen aan partners die na scheiding met lege handen

2016-12-13T11:37:56+00:00 13 décembre, 2016|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |