>"%s"dubbele belasting

Les dividendes français désormais plus avantageux que les dividendes belges ?(Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust, Jean Meeùs, Eléonore van der Loos, Barbara Albrecht et Sofie Bastenie (Loyens & Loeff)Date de publication: 09/03/2021 Un résident belge qui perçoit des dividendes de source étrangère subit souvent une double imposition : une retenue dans l’Etat de source du dividende et une taxation (le plus souvent

Nederlandse pensioenen : Zorg dat u niet het slachtoffer wordt van een oorlog tussen de Belgische en Nederlandse fiscus! (Van Havermaet)

Auteur: Jan Torsin (Van Havermaet) Publicatiedatum: 09/01/2018 De belasting van pensioen uit Nederland is de laatste maanden een hot topic. Zo kent de discussie over de al dan niet heffing over AOW-uitkeringen in België al een lange geschiedenis. In 2017 heeft Nederland bovendien de mogelijkheid tot afkoop van eigen beheer

Franse dividenden: Cassatie maakt een einde aan dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 31/07/2017 De belasting die in Frankrijk betaald is op een dividend dat een Franse vennootschap uitkeert aan een Belgische aandeelhouder, moet verrekend worden met de Belgische belasting, ook al sluit de interne Belgische wetgeving dat eigenlijk uit. Dat heeft te maken met

2017-08-01T07:39:05+00:00 1 août, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Enfin un crédit d’impôt en Belgique pour les dividendes de source française? (Tiberghien)

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 16 juin dernier qui pourrait mettre fin à la double imposition des dividendes de source française obtenus par des résidents belges-personnes physiques. Cet arrêt pourrait s’avérer très important pour les résidents belges-personnes physiques qui perçoivent des dividendes de source française. De

Nederland mag niet heffen over Nederlandse inkomsten van in België wonende Belg (TaxLive)

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 31 mei 2016 op basis van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

2016-11-05T10:53:27+00:00 5 novembre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

Verzekeringsgiften niet langer dubbel belast (bericht Bart Tommelein)

Na een schenking van een levensverzekeringspolis, zal de begunstigde bij het overlijden van de verzekerde geen erfbelasting meer moeten betalen op het bedrag waarop al schenkbelasting is betaald. Dat werd vrijdag 14 oktober beslist op de Vlaamse ministerraad, op voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein.

Ontwerpcirculaire: toerekening van winst aan vaste inrichtingen (FOD Financiën)

De administratie werkt momenteel aan een circulaire over de interpretatie van art. 7 van het Belgisch Modelverdrag tot het vermijden van dubbele belasting. De circulaire behandelt voornamelijk de fundamentele verschillen tussen het art. 7 van het OESO-Modelverdrag van vóór 2010 en dat vanaf 2010. Er wordt ook in detail ingegaan