>"%s"dubbelbelastingverdrag

Les dividendes français désormais plus avantageux que les dividendes belges ?(Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust, Jean Meeùs, Eléonore van der Loos, Barbara Albrecht et Sofie Bastenie (Loyens & Loeff)Date de publication: 09/03/2021 Un résident belge qui perçoit des dividendes de source étrangère subit souvent une double imposition : une retenue dans l’Etat de source du dividende et une taxation (le plus souvent

Nederlandse pensioenen : Zorg dat u niet het slachtoffer wordt van een oorlog tussen de Belgische en Nederlandse fiscus! (Van Havermaet)

Auteur: Jan Torsin (Van Havermaet) Publicatiedatum: 09/01/2018 De belasting van pensioen uit Nederland is de laatste maanden een hot topic. Zo kent de discussie over de al dan niet heffing over AOW-uitkeringen in België al een lange geschiedenis. In 2017 heeft Nederland bovendien de mogelijkheid tot afkoop van eigen beheer

Geen goed nieuws voor Belgen die via een Franse SCI vastgoed bezitten in Frankrijk. Het Hof van Cassatie komt terug op haar eerder ingenomen standpunt (Klaw)

Wanneer een Belgisch inwoner aandeelhouder is in een Franse SCI wordt hij, bij toepassing van het Franse stelsel van “translucidité”, in persoonlijke naam belast in Frankrijk op de inkomsten van de SCI. Deze inkomsten worden gelet op de vastgoedactiviteit van de SCI naar intern Frans recht gekwalificeerd als inkomsten uit

2017-07-04T09:00:37+00:00 6 avril, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , , |

Nederland mag heffen over door Nederbelg ontvangen liquidatie-uitkering (TaxLive)

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat liquidatie-uitkeringen onder het begrip ‘dividenden’ vallen, waarop art. 10 Belastingverdrag Nederland – België van toepassing is. Nederland mag 15% belasting heffen over de liquidatie-uitkeringen die X heeft ontvangen.

2017-01-20T09:27:40+00:00 20 janvier, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , |

Opvallende rechtspraak over 183-dagenregeling (belastingverdrag Nederland-België) (de Rechtspraak)

In geschil is of Nederland gerechtigd is om belasting te heffen over het door belanghebbende van de BVBA genoten loon. Deze vraag spitst zich toe op het antwoord op de vragen of er sprake is van een vaste inrichting, of bij belanghebbende het rechtens te beschermen vertrouwen is gewekt dat

2016-11-30T10:06:04+00:00 30 novembre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Fiscus kan meer doen met inlichtingen uit buitenland (De Broeck Van Laere & Partners)

Internationaal worden steeds meer fiscale gegevens uitgewisseld. De fiscus krijgt dus steeds meer informatie binnen van collega’s uit het buitenland. Maar de belastingdiensten moeten ook nog in staat zijn om iets te doen met die informatie. Daarom wordt de wet nu aangepast, om zeker te stellen dat de fiscus de

2016-10-25T07:23:58+00:00 25 octobre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Belang van (internationale) fiscaliteit voor ontwikkelingslanden (Larcier)

In 2002 organiseerden de Verenigde Naties de ‘International Conference on Financing for Development’, een conferentie gericht op de uitdagingen in het kader van de financiering van ontwikkelingssamenwerking. Deze conferentie mondde uit in de ‘Monterrey Consensus’, een document dat sindsdien geldt als een van de belangrijkste referenties inzake internationale ontwikkelingssamenwerking. De

Relevantie van Bilaterale investeringsverdragen op fiscaal vlak en de verhouding tussen BITs en dubbelbelastingverdragen (Larcier)

Er is vooralsnog relatief weinig onderzoek gevoerd naar de relevantie van BITs op fiscaal vlak en de verhouding tussen BITs en dubbelbelastingverdragen. Nochtans zou dergelijk onderzoek, gelet op de gelijkenissen (vooral wat de nagestreefde doelstellingen betreft) en de verschilpunten (vooral wat de mechanismen van geschillenbeslechting betreft) tot boeiende conclusies kunnen

2016-09-06T09:31:12+00:00 6 septembre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , , , |