>"%s"dronkenschap

Geen uitsluiting meer van dronken chauffeur door zijn omniumverzekeraar (Dehaese & Dehaese)

Het Hof van Cassatie heeft recent een consumentvriendelijke uitspraak op het vlak van dronkenschap en omniumautoverzekeringen geveld. Voorheen werd alcoholintoxicatie en/of dronkenschap door sommige verzekeringsmaatschappijen als uitsluitingsgrond van de dekking van de omniumautoverzekeringsovereenkomst gehanteerd. Dit had tot gevolg dat de verzekeraar niet moest instaan voor de schade aan het verzekerde

2016-12-09T09:30:54+00:00 9 décembre, 2016|Categories: Droit des assurances|Tags: , , , |

Verzekeraar kan dronken chauffeur met omnium niet meer uitsluiten (LegalWorld)

Veel autoverzekeringsovereenkomsten ‘omnium alle risico’s’ bevatten een uitsluitingsgrond voor het geval waarin de bestuurder een schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap. Het Hof van Cassatie besliste op 11 februari 2016 in een recent arrest dat zo’n uitsluitingsbeding niet meer geldig is. Lees hier het volledige artikel

2016-10-25T09:53:56+00:00 25 octobre, 2016|Categories: Droit des assurances|Tags: , , |