>"%s"dringende reden

Ongeoorloofde dwang bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord – Arbeidshof Brussel (20 juni 2017)

Een werknemer werd bedreigd met een ontslag wegens dringende reden omwille van diefstal. Ze ondertekende echter een onmiddellijk en vrijwillig ontslag zonder opzeggingsvergoeding, mits de werkgever een gunstige C4 bezorgde waardoor ze kon gaan stempelen. Achteraf betwistte de dame de beëindiging daar er onrechtmatige druk werd uitgeoefend om akkoord te gaan met

2017-12-30T10:38:26+00:00 30 décembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

De koffiekoek met billenkoek (Argus Advocaten)

Voor de beoordeling van een ontslag om dringende reden, moeten steeds alle omstandigheden waarin de tekortkoming werd begaan door de werknemer, in acht genomen worden. De feitelijke context zal immers bepalen of de tekortkoming wel ernstig genoeg is, dan wel of de ernstige tekortkoming de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief

2017-06-07T10:34:06+00:00 7 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Diefstal. Ontslag om dringende reden – Arbeidshof Brussel (10 februari 2017)

Een werkneemster in dienst als bediende verkoop bij een grootwarenhuisketen werd ontslagen om dringende reden. Tijdens een verhoor door de dienst interne fraude van de warenhuisketen had de werkneemster erkend dat zij zich aan de prikklok bevond met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet betaald had voor het

2017-05-30T15:52:15+00:00 30 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Ontslag om dringende reden. Publieke verklaringen media. Schade reputatie bedrijf. Schending recht op vrijheid van meningsuiting (Raad van Europa – EHRM 28 maart 2017)

De directeur van een Kroatisch gemeentelijk nutsbedrijf werd in 2007 op staande voet ontslagen door de raad van bestuur van het bedrijf op grond van bepaalde publieke verklaringen die ze had gemaakt in de media die als schadelijk werden beschouwd voor de reputatie van het bedrijf. In een nieuwsartikel had

2017-04-04T07:52:48+00:00 4 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Fout surfgedrag op het werk, reden voor ontslag? (VDV Advocaten)

Stel dat U als werkgever het surfgedrag van één van uw (verantwoordelijke) werknemers controleert. Daarbij worden, op basis van on-line communicatiegegevens geregistreerd welke websites werden bezocht, hoe lang het surfen duurde, hoeveel hits. In een periode van 10 werkdagen wordt meer dan 16 uur surftijd aan niet-werkgerelateerde bezoeken genoteerd.  In

2017-03-13T15:19:25+00:00 13 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |

De context van de terreurdreiging speelt mee in de beoordeling van de zwaarwichtigheid van een dringende reden (Sotra Advocaten)

In het besproken arrest machtigt het Arbeidshof van Bergen een werkgever om een werknemersafgevaardigde te ontslagen om dringende reden omwille van een “prankcall”. In casu had de werknemer bewust gebruik gemaakt van de toenmalige terreurdreiging om een grap uit te halen bij de veiligheidsverantwoordelijke. De werknemer veroorzaakte op die manier een

2016-11-11T09:13:19+00:00 11 novembre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , |

Misbruik van een tankkaart rechtvaardigt een ontslag om dringende reden (Sotra Advocaten)

In het besproken arrest bevestigt het Arbeidshof te Brussel de beslissing van de werkgever om een werknemer om dringende reden te ontslagen omwille van het misbruiken van de tankkaart. Het Hof weerhoudt voornamelijk het feit dat de werknemer steeds op de baan was waardoor hij onttrokken was aan een directe controle

2016-10-25T08:27:44+00:00 25 octobre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , , , |

Een voorbeeldfunctie kan een verzwarende omstandigheid betekenen in het beoordelen van een ontslag wegens dringende reden (Younity)

Dankzij het track and trace system waarmee de ambulances zijn uitgerust, constateerde een onderneming van ambulancediensten talloze tekortkomingen (die niet werden betwist) in hoofde van een niet-verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen van 2012.

2016-10-24T14:41:07+00:00 24 octobre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , , |