>"%s"discriminatie

Quelles sont les données que les entreprises peuvent collecter dans le cadre d’une politique de diversité ? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsDate de publication: 04/02/2021 Dans le sillage du mouvement « Black Lives Matter », les entreprises veulent accroître la diversité de leur personnel. Les employeurs souhaitent parfois demander à leurs travailleurs ou candidats de fournir volontairement des informations personnelles (« contrôle de la diversité »). Il s'agit souvent de données sur

Le port des signes religieux au travail (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Date de publication: février 2018 Les deux récentes décisions de la Cour de Justice de l’UE (ci-après « la Cour »). Bougnaoui c. Micropole et Achbita c. G4S Secure Solutions ont été des occasions attendues de donner, chacune dans leur contexte, des éléments de réponse à la question suivante: à quelles conditions un

2018-02-22T12:59:08+00:00 22 février, 2018|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Is uw sollicitant binnenkort in realiteit een sociaal inspecteur? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2017 Het op 9 november 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk’ voorziet dat sociaal inspecteurs specifieke bevoegdheden krijgen inzake onderzoek en vaststelling van ‘discriminatoire’ inbreuken teneinde het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken te vergemakkelijken. Concreet gaat het om

2017-11-27T13:36:33+00:00 27 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Discriminatie op grond van geslacht – Hof van Justitie (18 oktober 2017)

Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 76/207/EEG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Discriminatie op grond van geslacht – Vergelijkend examen voor toegang tot de politieschool van een lidstaat – Regeling van deze lidstaat volgens welke voor alle kandidaten voor toelating tot dit

2017-10-30T10:38:46+00:00 30 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

Is het voorbehouden van vakantiejobs voor familie van eigen werknemers een vorm van discriminatie? (Sherpa Law)

Met de zomer die in aantocht is, is dit een actuele vraag. In de praktijk wordt dikwijls in bedrijven openstaande vacatures voor vakantiejobs als student voorbehouden voor familieleden (meestal de kinderen) van de eigen werknemers. Dit gebeurt vooral om deze jongeren een centje te laten bijverdienen én ervaring op te

2017-08-15T20:52:09+00:00 8 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , , |

Met ‘de vakbond’ dreigen tijdens sollicitatiegesprek en vervolgens discriminatieklacht … (HR Square)

Tijdens een eerste sollicitatiegesprek dreigde een sollicitant een beroep te doen op een vakbond om zijn rechten af te dwingen. Toen de sollicitant na afloop van dit gesprek en de beslissing van de onderneming om hem niet aan te werven, informeerde naar de reden hiervoor, antwoordde de onderneming hierop per

2017-05-23T08:46:25+00:00 23 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Een ontslag op basis van de « Bradford-factor » is niet noodzakelijk een discriminatie (Sotra Advocaten)

De Bradford-factor is een middel om de afwezigheidsgraad van de werknemers en de hinder ervan voor de onderneming te meten, waarbij een relatief groter gewicht wordt toegekend aan kortstondige afwezigheden. In een arrest van 10 januari 2017 beslist het Arbeidshof van Bergen, in het kader van een collectief ontslag, dat

2017-04-20T07:58:42+00:00 20 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |

Collectief ontslag. Sociaal plan. Bradford-factor. Objectief instrument. Ontslagmotivering. Geen misbruik van ontslagrecht. Geen discriminatie (Arbeidshof Bergen – 10 januari 2017)

In het kader van een collectief ontslag van 32 werknemers werd tussen de werknemersvertegenwoordigers en de onderneming een sociaal plan overeengekomen, dat werd vastgelegd in vier afzonderlijke cao’s. Zoals gebruikelijk, kenden de cao’s verschillende extralegale vergoedingen toe aan de betrokken werknemers. Verder werd in elke cao bepaald dat de bedragen

2017-04-04T08:01:44+00:00 4 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |

Europees Hof van Justitie oordeelt voor het eerst over discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Het Hof van Justitie bevestigt dat een neutraliteitsbeleid een rechtvaardiging kan vormen voor discriminatie op basis van geloof. Een receptioniste was in dienst van een Belgische onderneming werkzaam voor een privaat en publiek cliënteel. Deze onderneming kende een interne policy van neutraliteit waarbij aan werknemers werd gevraagd geen uiterlijke tekens te

2017-03-16T07:32:32+00:00 16 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |