>"%s"detachering

Les nouvelles règles européennes en matière de détachement ont été transposées en droit belge! (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens et Alexander Vandenbergen (Lydian) Date de publication: 18/06/2020 La Directive sur le détachement prévoit depuis un certain temps déjà quelles conditions de rémunération et de travail sont applicables en cas de détachement. La directive 2018/957 a modifié le 29 juillet 2018 la Directive sur le détachement. Cette directive

2020-06-21T15:35:51+00:00 23 juin, 2020|Categories: Droit social|Tags: , , |

Renforcement du contrôle de la mise à disposition de travailleurs (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx, Evi Dieltiens et Sara Mannaerts (Schoups) Date de publication: 04/06/2019 La mise à disposition du personnel, par laquelle un employeur « prête » ses travailleurs à un tiers utilisateur à qui est transféré une part de l’autorité patronale, est en principe en Belgique interdite. Bientôt cette interdiction fera l’objet d’un contrôle renforcé, vu que

Uitvoeringsmaatregelen inzake Belgische detacheringswet in Staatsblad 18 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/01/2018 Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen en ook een verbindingspersoon aanduiden (vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om de identificatiegegevens van de verbindingspersoon aan te geven in de Limosa-melding). Het uitvoerings-KB van 5 december 2017 dat op

2018-02-07T17:09:12+00:00 4 janvier, 2018|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Internationale detachering en transport : een Europese tang op een varken? (Crivits & Persyn)

Auteur: Alain Uyttenhove (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: november 2017 Internationale detachering is een hot topic. Behoorlijk wat sectoren doen een beroep op internationale dienstverlening, en dat hoeft niet te verwonderen. Nagenoeg nergens is het welvaartsniveau zo hoog als in België, en de lasten op arbeid zijn in het buitenland (een pak)

Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/11/2017 In ons nieuwsbericht van 13 november 2017 (Detachering en fraude met E 101-verklaring) berichtten we over de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe (9 november 2017), waarin gesteld werd dat een rechter een E 101-verklaring buiten toepassing kan laten wanneer zij vaststelt dat deze verklaring op frauduleuze wijze

2017-11-17T10:55:42+00:00 17 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

Detachering en fraude met E 101-verklaring (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2017 De Belgische Sociale Inspectie heeft een onderzoek gevoerd met betrekking tot de tewerkstelling van het personeel van Absa NV, een onderneming naar Belgisch recht die actief is in de bouwsector in België. Uit dit onderzoek is gebleken dat Absa vanaf het jaar 2008 nauwelijks personeel in

2017-11-13T11:06:30+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 24/10/2017 Op maandag 23 oktober 2017 werd er in de Europese Raad Sociale Zaken een politiek akkoord bereikt omtrent de aanpassing van de bestaande detacheringsrichtlijn.  Deze nieuwe regelgeving dient evenwel nog te worden gestemd door het Europees Parlement. Toch staat vast dat

2017-11-02T14:45:03+00:00 25 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Detachering: nieuwe verplichtingen vanaf 1 oktober 2017! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/09/2017 Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten voorafgaandelijk een Limosa-melding doen (www.limosa.be), maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd: de aard van de diensten verricht in het kader van de

2017-10-11T08:49:43+00:00 25 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Detachering in een nieuw jasje (Aternio)

Op 30 december 2016 zijn de nieuwe Europese regels aangaande detachering omgezet in onze Belgische sociale wetgeving. We spreken van detachering wanneer een werknemer door zijn werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde (korte) periode te werken. Bij detachering valt de werknemer onder de arbeidsvoorwaarden (zoals

2017-07-06T08:58:34+00:00 6 juillet, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Eindafrekening Nederlandse terbeschikkingstellingsregeling (KPMG)

Houdt het stand onder het belastingverdrag tussen Nederland en België? De Nederlandse fiscale rechters dienen zich regelmatig te buigen over de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling (hierna: TBS-regeling). Op basis van deze antimisbruikregeling worden de inkomsten die een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) geniet uit het ter beschikking stellen van vermogen – zoals geld of een

2017-08-15T20:52:06+00:00 12 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , , , |