>"%s"Desdalex

De verschoonbaarheid van de gefailleerde: een pragmatische en ondernemingsgezinde benadering (Desdalex)

Ondernemen kan grosso modo op twee manieren worden georganiseerd, hetzij door te kiezen voor een vennootschapsvorm, hetzij door te opteren om handel te drijven in eigen naam (éénmanszaak). Ondernemen vereist (berekende) risico’s nemen. Het ondernemersrisico als hoeksteen van het ondernemerschap kan voor sommige ondernemers ook het einde betekenen van hun zelfstandige

2016-10-17T15:52:27+00:00 23 septembre, 2016|Categories: Faillite et LCE|Tags: , , |

Is mijn aannemer verzekerd voor schade bij buren? (Desdalex)

Aansprakelijkheid wegens burenhinder is in principe niet gedekt in je polis gezinsaansprakelijkheid, terwijl de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de bouw, wederopbouw of aanpassingswerken een facultatieve uitsluitingsgrond is in die polis. Wanneer je buurman dan aanspraak maakt op vergoeding van zijn schade, stelt zich de vraag of je

2016-09-13T08:03:48+00:00 13 septembre, 2016|Categories: Droit de la construction|Tags: , , |