>"%s"Desdalex

De robotrechter : een update voor Justitie? (Desdalex)

Auteur: Desdalex Publicatiedatum: 24/11/2017 In een recente bijdrage in De Juristenkrant opende de Antwerpse raadsheer Pierre Thiriar met volgende stelling met een stevig Nostradamus-gehalte: “Het staat in de sterren geschreven dat menselijke magistraten op korte termijn vervangen zullen worden door artificiële intelligentie, zeg maar robotmagistraten.”[1] Het klinkt enigszins als science

Zaak De Pauw: “Ik ontken niet dat ik sms’en gestuurd heb, maar stalking… dat is wel een zeer zware beschuldiging”– maar wat is “stalking”? (Desdalex)

Auteur: Desdalex Publicatiedatum: 27/11/2017 Op 11 november jl. berichtte de Standaard “Parket start zelf met onderzoek naar Bart De Pauw”. In opdracht van het openbaar ministerie te Mechelen werd een huiszoeking uitgevoerd in de VRT-gebouwen en werd Paul Lembrechts, CEO van de VRT, verhoord. De VRT had eerder die week

2017-11-30T12:46:01+00:00 30 novembre, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: |

Belangrijkste wijzigingen familierecht en familiaal vermogensrecht in het kader van Potpourri V (Desdalex)

Auteur: Desdalex Publicatiedatum: 17/11/2017 Door de vijfde en laatste Potpourri-wet worden er onder meer aan het familierecht en vermogensrecht een aantal wijzigingen aangebracht. Hier volgt een korte toelichting van de belangrijkste wijzigingen. De meeste van deze wijzigingen zijn in werking getreden op 3.08.2017, tenzij anders vermeld. Adoptie De binnenlandse adoptieprocedure

2017-11-21T10:15:18+00:00 21 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , , |

Conflicten tussen aandeelhouders: De geschillenregeling als ultimum remedium (Desdalex)

Auteur: Desdalex Advocaten Publicatiedatum: 28/08/2017 Conflicten tussen aandeelhouders kunnen soms zo hoog oplaaien dat de continuïteit van de vennootschap in het gedrang wordt gebracht. Daar waar de ontbinding van de vennootschap vaak als een te draconische maatregel wordt beschouwd, kan men als vennoot in dergelijke situaties een beroep doen op

2017-08-29T07:28:43+00:00 29 août, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , |

Het adoptieverbod voor broers en zussen is ongrondwettelijk (Desdalex)

Auteur: Desdalex Advocaten Publicatiedatum: 17/08/2017 Het Grondwettelijk Hof heeft in een zeer recent arrest (13 juli 2017) het adoptieverbod voor broers en zussen dat sinds lange tijd in ons Belgisch adoptierecht terug te vinden was, ongrondwettelijk verklaard. De feiten zijn als volgt : een zus wenst de dochter van haar

2017-08-29T06:55:42+00:00 29 août, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |

Het ‘pop-updecreet’: de handelshuurovereenkomst van korte duur (Desdalex)

Op 1 september 2016 is het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking getreden. Deze wet is specifiek van toepassing op de handelshuurovereenkomst die wordt afgesloten voor een periode van één jaar of minder. Essentieel voor handelshuur is dat het pand

2017-04-13T13:44:38+00:00 13 avril, 2017|Categories: Droit commercial|Tags: , , |

Schuldeiser in een WCO-procedure? Welke rechten heeft u? (Desdalex)

Het is u als onderneming mogelijks wel al eens overkomen: plots krijgt u een kennisgeving in de bus dat één van uw klanten/schuldenaars een gerechtelijke reorganisatie (‘WCO’) heeft aangevraagd… De meerderheid van de ingediende WCO-aanvragen, hebben het bereiken van een collectief akkoord met de schuldeisers tot doel, waarbij de onderneming

2017-03-21T15:54:39+00:00 21 mars, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , |

Potpourri II: definitief einde van de procedurefouten? (Desdalex)

Iedereen herinnert zich de beelden waarbij een drugsbende juichend het gerechtsgebouw uitliep omdat ze net waren vrijgesproken door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen. De reden dat de correctionele rechtbank alle 46 beklaagden had vrijgesproken was omdat een afgeleverde beschikking tot telefoontap door de onderzoeksrechter niet voldeed aan de op straffe van

2017-01-11T10:49:06+00:00 11 janvier, 2017|Categories: Droit judiciaire Droit pénal|Tags: , |

Salduz bis: een uitdagende uitbreiding van de rechten van verdachten (Desdalex)

In navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ter omzetting van drie Europese richtlijnen is op 27 november 2016 de Salduz bis Wet in werking getreden. Het door de Salduzwet ingevoerde consultatie- en bijstandsrecht bij verhoren van gearresteerde verdachten wordt hierdoor gevoelig

2016-12-13T11:00:23+00:00 13 décembre, 2016|Categories: Droit pénal|Tags: , , |

Betalingsproblemen? Continuïteit van uw onderneming in het gedrang? Wacht als ondernemer/schuldeiser niet en treed (tijdig) in actie (Desdalex)

Als onderneming kan u geconfronteerd worden met onder andere plotse ernstige betalingsproblemen ten aanzien van uw schuldeisers (leveranciers, bank…), die de continuïteit van uw onderneming in het gedrang brengen. De Wet Continuïteit Ondernemingen biedt u sedert 2009 een aantal mogelijkheden om een akkoord te sluiten met uw schuldeisers en/of tijdelijk

2016-12-07T10:40:25+00:00 7 décembre, 2016|Categories: Faillite et LCE|Tags: , , |