>"%s"derdenbescherming

Ook dwang moet dwingend zijn. De werkelijke zetel als schuldeisersbescherming (Corporate Finance Lab)

Derdenbescherming omvat ook regels zoals bestuursaansprakelijkheid, uitkeringsbeperkingen, ontbindings­mogelijkheden en scheidingsregelingen, vereffeningsregels, de publiciteit die wordt gegeven aan aandelen of het verbod op toonderaandelen. Die laatste twee regels beschermen o.a. persoonlijke schuldeisers die beslag willen leggen. Gezien die brede derdenbeschermende functie van regels in het vennootschapsrecht, ligt het voor de hand