>"%s"Deknudt Nelis Advocaten

Hervorming erfrecht – wat met de vóór 1 september 2018 uitgevoerde planningen? (Deknudt Nelis)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 05/10/2017 De wet tot hervorming van het erfrecht zal op 1 september 2018 in werking treden. Voor overlijdens vanaf die datum zullen de nieuwe regels in principe van toepassing zijn. Dit houdt in dat deze nieuwe regels ook van toepassing zullen zijn op de schenkingen die de erflater

2017-10-11T08:36:47+00:00 5 octobre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , |

Schenking delen burgerlijke maatschap voor Nederlandse notaris: Vlabel geeft zekerheid indien bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd (Deknudt Nelis Advocaten)

Zeer veel mensen hebben hun vermogen geschonken aan de volgende generatie (1) met behoud van inkomsten, (2) met behoud van controle én (3) zonder de betaling van schenkbelasting. Uit diverse standpunten en voorafgaande beslissingen die de voorbije maanden afgeleverd werden door Vlabel valt evenwel af te leiden dat dit in

Standpunten Vlabel: niet meer retroactief maar toch nog effecten op oude planningen! (Deknudt Nelis Advocaten)

De Vlaamse Belastingdienst heeft eindelijk gehoor gegeven aan de kritiek uit de praktijk omtrent de (retroactieve) toepassing van haar nieuwe standpunten. Nieuwe standpunten van Vlabel – die vaak lijnrecht ingaan tegen hetgeen voordien algemeen werd aanvaard – zullen voortaan enkel nog gelden voor de toekomst. Tevens zal er telkens een

Wetsvoorstel tot hervorming erfrecht eindelijk gepubliceerd (Deknudt Nelis Advocaten)

Op 14 februari ll. werd het ‘wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake’ gepubliceerd op de website van de Kamer. De bedoeling van deze hervorming (de meest omvangrijke hervorming sedert geruime tijd) is de

2017-02-15T16:15:20+00:00 15 février, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Schenken met voorbehoud van een rente in combinatie met een burgerlijke maatschap: dodelijke gifbeet van de Vlaamse fiscus? (Deknudt Nelis Advocaten)

In een voorafgaande beslissing van 14 november 2016 (gepubliceerd op 30 november 2016) wordt de techniek van de schenking (in casu voor Nederlandse notaris) met voorbehoud van een rente in combinatie met een burgerlijke maatschap onder de loep genomen. Voor wat de rentecomponent betreft, is het oordeel dat dit, gelet op