>"%s"Dehaese & Dehaese

Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: oktober 2017 Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen garandeert de verzekerde die een rechtsbijstandsverzekering onderschreven heeft, de vrije keuze van een advocaat om zijn belangen te verdedigen. Dit keuzerecht moet uitdrukkelijk worden bepaald

2017-11-09T08:30:36+00:00 9 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit des assurances|Tags: , |

Radio Gaga vs. Lady Gaga: Oppositie tegen een Uniemerk – aanvraag (Dehaese & Dehaese)

Auteurs: Tom Daems en Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: september 2017 De makers van het televisieprogramma Radio Gaga dienden in februari 2017 een aanvraag in bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) om ‘Radio Gaga’ als Uniemerk te laten registreren. Zij beschikten reeds over een nationaal (Belgisch) merk

Een arrest van het Hof van Justitie EU van 8 februari 2017 geeft een genuanceerde kijk op misleidende en vergelijkende reclame (Dehaese & Dehaese)

Het Hof van Justitie EU geeft in dit arrest nadere invulling aan misleidende en vergelijkende reclame. In een reclamecampagne  adverteerde Carrefour met een 'Laagsteprijsgarantie'. Carrefour vergeleek 500 producten met die van andere aanbieders en haar prijzen zouden de laagste zijn. Concurrent Intermarché stelde dat dit in werkelijkheid wat genuanceerder was.

De omgevingsvergunning : beperkt uitstel voor digitale indiening – Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017 (Dehaese & Dehaese)

Het Vlaams decreet van 3 februari 2017 waarbij de verplichting op het digitaal indienen van de vergunningsaanvragen is versoepeld, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017. Aanvragen, verzoeken, ambtshalve initiatieven en meldingen die betrekking hebben op een Vlaams of provinciaal project moeten vanaf 23 februari 2017 altijd

Geen uitsluiting meer van dronken chauffeur door zijn omniumverzekeraar (Dehaese & Dehaese)

Het Hof van Cassatie heeft recent een consumentvriendelijke uitspraak op het vlak van dronkenschap en omniumautoverzekeringen geveld. Voorheen werd alcoholintoxicatie en/of dronkenschap door sommige verzekeringsmaatschappijen als uitsluitingsgrond van de dekking van de omniumautoverzekeringsovereenkomst gehanteerd. Dit had tot gevolg dat de verzekeraar niet moest instaan voor de schade aan het verzekerde

2016-12-09T09:30:54+00:00 9 décembre, 2016|Categories: Droit des assurances|Tags: , , , |

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: de kogel is door de kerk (Dehaese & Dehaese)

Op 20 oktober 2016 werd goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van ministers Peeters en Borsus betreffende de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Dit ontwerp is er gekomen meer dan 9 jaar na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 12 juli 2007 waarbij