>"%s"De Broeck Van Laere & Partners

Hervorming vennootschapsbelasting : wat verandert er op 1 januari 2018? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/01/2018 In het laatste Staatsblad van 2017 is op de valreep nog de wet verschenen die de vennootschapsbelasting hervormt. Van de 36 pagina’s maatregelen treden de meeste pas in 2020 in werking. Maar ook in 2018 verandert er al heel wat. Hieronder

Le Luxembourg prévoit de se doter d’un registre des bénéficiaires d’entités et de fiducies (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Date de publication: 05/01/2018 Les députés du parlement du Grand-Duché du Luxembourg discutent en ce moment de l'adoption de deux projets de loi transposant la directive de l'Union européenne du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux

Rentevoet voor nalatigheids- en moratoriuminteresten gaat drastisch omlaag (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 12/12/2017 Wie achterstallige belastingen moet betalen, zal vanaf volgend jaar geen onrealistisch hoge rentevoet van 7% meer aangerekend krijgen. Maar voor de fiscus is het nieuws nog beter: als hij moet terugbetalen aan de belastingplichtige, zal dat kunnen aan een lagere rentevoet

2017-12-30T11:28:00+00:00 30 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: |

Conforme factuur is geen voorwaarde voor BTW-aftrek (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 20/11/2017 De fiscus vond ooit dat fouten op de factuur een voldoende reden zijn om de BTW-aftrek te verwerpen. De wet zegt nu eenmaal dat een factuur met alle noodzakelijke vermeldingen een voorwaarde is om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen.

2017-11-24T09:21:29+00:00 24 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , |

Boete voor BTW én directe belastingen: “non bis in idem” niet geschonden (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 02/11/2017 Het Hof van Cassatie brengt een belangrijke nuance aan op het beginsel “non bis in idem”. Dat voor dezelfde feiten zowel een BTW-boete als een sanctie inzake directe belastingen opgelegd wordt, is principieel geen probleem. Een belastingplichtige kan dus toch twee

2017-11-13T09:26:43+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |

Ook managementvennootschap mag winst maken (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/11/2017 De fiscus staat vaak wantrouwig tegenover de oprichting van een managementvennootschap. In een recent geval dacht de fiscus daar alle reden toe te hebben. Een doktersvennootschap betaalde meer dan 1.300.000 euro aan de managementvennootschap voor haar managementdiensten. Maar die laatste betaalde

Fiscus mag niet vrij rondsnuffelen in beroepslokalen, of misschien toch wel? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 30/10/2017 De belastingplichtige zou op grond van artikel 319 WIB 92 de fiscus bij een controle “vrije toegang (moeten) verschaffen” tot de beroepslokalen en alle papieren die zich daar bevinden. Maar de fiscus heeft geen actief zoekrecht, zoals bijv. een onderzoeksrechter. Lees

Tax on securities and trading accounts (De Broeck, Van Laere & Partners)

Author: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 17/10/2017 On 29 September, the federal government adopted a bill of law that introduces a tax on securities and trading accounts. The following is what we know today; the rules may change in the coming weeks. The tax will be an annual

Fiscale visitatie omvat geen algemeen huiszoekingsrecht… (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 13/10/2017 … zo blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof, uitgesproken op 12 oktober 2017 (nr. 116/2017). De fiscus mag dus geen kasten opentrekken of ongewild servers van belastingplichtigen volledig kopiëren, zonder de toestemming van de belastingplichtige. Nochtans was de

Kostendelende verenigingen aan banden gelegd door Hof van Justitie (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 02/10/2017 Het Europese Hof van Justitie legt bijkomende voorwaarden op voor het statuut van “zelfstandige groeperingen”. De BTW-vrijstelling is alleen maar van toepassing als de leden van de groepering activiteiten van algemeen belang hebben. Het volstaat niet langer dat de leden onder een