>"%s"Crivits & Persyn

Internationale detachering en transport : een Europese tang op een varken? (Crivits & Persyn)

Auteur: Alain Uyttenhove (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: november 2017 Internationale detachering is een hot topic. Behoorlijk wat sectoren doen een beroep op internationale dienstverlening, en dat hoeft niet te verwonderen. Nagenoeg nergens is het welvaartsniveau zo hoog als in België, en de lasten op arbeid zijn in het buitenland (een pak)

Het nieuwe insolventierecht (Crivits & Persyn)

Auteur: Astrid Lescouhier (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 31/10/2017 De wet van 11 augustus 2017 (BS 7 september 2017) wijzigt het recht dat van toepassing is op ondernemingen in moeilijkheden aanzienlijk. De wet voegt een nieuw Boek XX toe aan het Wetboek Economisch Recht, dat de bepalingen van de Wet Continuïteit Ondernemingen

2017-11-27T12:56:52+00:00 27 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , , |

De hervormingen in het ondernemingsrecht zitten op kruissnelheid: mis de start niet (Crivits & Persyn)

Auteur: Vanessa Ramon (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/09/2017 Het vennootschaps- en verenigingsrecht is volop in evolutie, dat zal niemand in de juridische wereld en ver daarbuiten zijn ontgaan. De rollercoaster waarop de minister van Justitie lijkt te zitten, zit specifiek voor het ondernemingsrecht op kruissnelheid. Het idee achter de geplande

2017-10-11T08:45:59+00:00 26 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: |

De nieuwe wet Peeters is er: kunnen we nu werkelijk wendbaar en werkbaar werken? (Crivits & Persyn)

Het langverwachte en veelbesproken wetsontwerp van minister Kris Peeters is eindelijk wet geworden. De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk van 5 maart 2017 werd op 15 maart in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is in principe van toepassing vanaf 1 februari 2017. De grote ambitie van deze wet was tegemoet

2017-03-31T09:14:44+00:00 31 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

De betonstop: wat als aan mijn bouwgrond en baksteen wordt geraakt? (Crivits & Persyn)

De Vlaamse regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed, een beleidsverklaring die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen in de komende decennia. Daarin wordt een traject gelanceerd om de schaarse ruimte intensiever te benutten en de druk op de openbare ruimte

Een sociaal inspecteur aan uw deur – een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Een bezoek van een sociaal inspecteur is voor vele ondernemingen een realiteit. Verwacht of onverwacht klopt hij plots bij u aan de deur en stelt u allerhande vragen. Maar wat kan deze inspecteur? Moet u hem wel binnenlaten? Kan hij zomaar alles doorzoeken en opvragen? Bent u verplicht te antwoorden

2016-12-07T11:28:04+00:00 7 décembre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , |

Potpourri II: Minister Geens schudt hoger beroep in strafzaken dooreen (Crivits & Persyn)

Tot voor Potpourri II (de Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie) kon hoger beroep gemakkelijk worden ingesteld door een eenvoudige verklaring ter griffie. De nieuwe regels inzake hoger beroep streven naar een zogenaamd “voortbouwend appel”. De hervorming

2016-11-05T11:30:41+00:00 5 novembre, 2016|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , |

Fiscale achterstallen? Bestuurders, wees op uw hoede (Crivits & Persyn)

Sinds 2006 bestaat er een specifiek wettelijk regime dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stelt voor bepaalde fiscale schulden van hun vennootschap. In dit artikel frissen we de principes van dit regime op en bekijken we hoe ze ondertussen in de praktijk zijn toegepast door de rechtbanken. Op basis daarvan geven we

Papier is gewillig, de alarmbel niet (Crivits & Persyn)

Als de alarmbelprocedure niet rigoureus gevolgd wordt, is de sanctie niet min. Een ontbrekend bijzonder verslag betekent zonder meer de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering. Als de algemene vergadering niet bijeengekomen is om over de ontbinding te beslissen, dan is het bestuur aansprakelijk voor de toename van

2016-08-24T14:30:37+00:00 24 août, 2016|Categories: Faillite et LCE|Tags: , , |