>"%s"corporate governance

Le nouveau Code de Gouvernance d’entreprise 2020 publié (Peeters Law)

Auteur: Leo Peeters (Peeters Law) Date de publication: 26/06/2019 Récemment, le nouveau code de Gouvernance d'entreprise, également appelé « Corporate Governance », a été publié au Moniteur belge. Cette révision s'avérait nécessaire étant donné que la législation belge et européenne ont connu de nombreux changements depuis la dernière publication en 2009,

2019-07-08T07:06:24+00:00 8 juillet, 2019|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , , |

Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 (Commission Corporate Governance)

Auteur: Commission Corporate Governance Date de publication: mei 2019 Le Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 (« Code 2020 ») s’applique aux sociétés de droit belge dont les actions sont négociées sur un marché réglementé (« sociétés cotées »), comme le prévoit le Code des sociétés et associations. Le Code

2019-05-11T13:45:07+00:00 11 mai, 2019|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: |

Lettre ouverte de Deminor contre le droit de vote double (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Date de publication: 15/10/2018 Deminor a adressé une lettre ouverte au Ministre de la Justice et au Président du Parlement le 15 octobre 2018 en réponse au projet de loi réformant le droit des sociétés et visant à introduire un droit de vote double pour les actionnaires

2018-10-27T09:04:58+00:00 27 octobre, 2018|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , |

Corporate governance: de highlights van Code Buysse III (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: 27/10/2017 De Code Buysse stelt richtlijnen op over goede corporate governance in niet-beursgenoteerde bedrijven. Vooral als familiebedrijf vindt u hierin een aantal belangrijke aandachtspunten terug om uw bedrijf verder te professionaliseren op het vlak van deugdelijk bestuur. Ondertussen is de Code al aan zijn

Code Buysse III: update en opsmuk van een pragmatische toolbox (Arts, Cleeren & Vennoten)

De Code Buysse, die sinds 2005 sterke aanbevelingen inhoudt omtrent goed bestuur voor zowel kleine als grotere ondernemingen, werd zopas geactualiseerd. Onze ervaring leert dat de volgende ‘corporate governance’-voorschriften ervoor zorgen dat uw bedrijf beter en sterker gewapend is voor de toekomst en u zo meer winst kan maken: Maak

Modelcharter voor bestuurders van overheidsbedrijven (Corporate Finance Lab)

Het federale regeerakkooord van 10 oktober 2014 voorzag dat de regering een “charter van de bestuurder van overheidsbedrijven” zou opstellen in het kader van het evenwicht tussen de taken als bestuurder (en de belangen van de onderneming) en deze van (vertegenwoordiger van) de overheid. GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders

Het toezicht inhoudelijk: van interne controle naar ondernemingsrisicomanagement (Larcier)

In het Belgisch vennootschapsrecht kan de verplichting om een risicomanagementsysteem in te richten worden afgeleid uit de wettelijke bepalingen betreffende de inhoud van het jaarverslag, het auditcomité en de regels inzake de bewaking van de continuïteit. Interne controle en risicomanagement maken eveneens het voorwerp uit van aanbevelingen in de corporate

2016-09-15T10:26:44+00:00 15 septembre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , |

Het directiecomité (Larcier)

Om aan de rechtsonzekerheid en het verantwoordelijkheidsvraagstuk tegemoet te komen voerde de Wet Corporate Governance van 2 augustus 2002 een nieuw facultatief orgaan in bij de naamloze vennootschap: het wettelijk directiecomité. Twaalf jaar later blijkt de juridisch toejuichbare wetswijziging toch de praktijk niet te hebben overtuigd. De feitelijke directiecomités die

2016-09-15T10:23:58+00:00 15 septembre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , |