>"%s"Corporate Finance lab

Bestuursaansprakelijkheid als belangrijkste remedie ter bescherming van derden (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 10/08/2017 Bestuursaansprakelijkheid als derdenbescherming De belangrijkste vennootschapsrechtelijke remedie ter bescherming van derden is welllicht bestuursaansprakelijkheid. Beperkte aansprakelijkheid voor aandeelhouders en aansprakelijkheid voor bestuurders zijn in belangrijke mate communicerende vaten: de aansprakelijkheid verschuift van de beneficiarissen van een vermogen (de aandeelhouders) deels naar de bewindvoerders over

Blockchain IPOs: the dusk (/dawn?) of regulation has arrived (Corporate Finance Lab)

Author: Cedric Hauben (DLA Piper) Date of publication: 09/08/2017 This article was first published on Corporate Finance Lab Blockchain projects have been around for over a decade. Despite its turbulent and mysterious evolutions, the prototype case of Bitcoin remains the most well-known blockchain application on the market. It still stands as

2017-08-10T09:55:04+00:00 10 août, 2017|Categories: Droit financier|Tags: , , , |

De pauliana tegen de splitsing van een insolvente vennootschap. Ook een rechtspersoon mag waardig sterven (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/08/2017 Noot in TRV/RPS over onevenwichtige splitsing in schemerzone voor faillissement Als een rechtspersoon op de rand van het faillissement staat, kunnen insiders proberen het vermogen van die rechtspersoon  uit te hollen door middel van een herstructurering, bijvoorbeeld een splitsing. Zo kunnen ze nog snel de

2017-08-07T08:16:50+00:00 7 août, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , |

De procesbevoegdheid van een ‘charitable trust’ voor een Belgische rechter (Corporate Finance Lab)

Corporate Finance Lab Procesrechtelijke muizenissen rond trusts Gepubliceerde Belgische rechtspraak betreffende trusts is eerder zeldzaam. Bij het bestuderen van de Belgische rechtspraak ter zake duiken soms toch interessante gevallen op waar Belgische rechters met deze buitenlandse rechtsfiguur worden geconfronteerd. In een procesrechtelijke context kan in het bijzonder worden gewezen op het vonnis

2017-08-15T20:51:32+00:00 4 juillet, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , , |

In “Vinyls”, ECJ Allows Debtor to Contract Around Insolvency Avoidance Rules: A Shield Turns Into a Weapon (Corporate Finance Lab)

Corporate Finance Lab   ECJ endorses broad interpretation of Article 13 Insolvency Regulation A debtor on the verge of insolvency may be tempted to favour related or influential parties (such as company insiders or important financiers) before his divestment in favour of a liquidator. That iswhy insolvency law typically allows

2017-08-15T20:52:02+00:00 13 juin, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , , , |

Economische activiteiten in een VZW: een verbod of een faciliterende fictie? (Corporate Finance Lab)

Art. 1 al. 3 V&S-Wet beschrijft de VZW als een vereniging “welke niet nijverheids- of handelszaken drijft”. Voor de stichting wordt geen gelijkaardige regel opgelegd en zijn economische activiteiten in een normale interpretatie van de wet toegelaten. Art. 1 al. 3 V&S-Wet is eigenaardig descriptief geformuleerd (“welke niet nijverheids- of

2017-05-30T11:25:41+00:00 30 mai, 2017|Categories: Droit commercial Droit des societés|Tags: , |

‘Belangeloosleid’ in de private stichting: “haas ik doop u vis” (Corporate Finance Lab)

In de VZW wordt het winstuitkeringsverbod negatief bepaald: de vereniging mag geen “stoffelijke voordelen aan haar leden […] verschaffen” (art. 1 en 27 V&S-Wet). Voor een stichting kon deze negatieve omschrijving niet worden gecalqueerd: in een stichting zijn er immers geen leden. Huidig art. 27 V&S-Wet lostte dit probleem op

2017-05-23T09:05:17+00:00 23 mai, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

Wie is een ‘aangestelde’ van de rechtspersoon in de zin van art. 35 Ger.W.? (Corporate Finance Lab)

  Corporate Finance Lab Artikel 35, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, deze aan de woonplaats of gewone verblijfplaats van de geadresseerde dan wel, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of administratieve zetel gebeurt. Hierbij wordt de akte

2017-06-15T15:13:00+00:00 17 mai, 2017|Categories: Droit des societés Droit judiciaire|Tags: |

Wanneer vandaag plots eerder blijkt plaats te vinden: Cassatie over invulling van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden (Corporate Finance Lab)

Drie BVBA’s met dezelfde zaakvoerder worden failliet verklaard, elk met openstaande sociale schulden. De faillietverklaring vindt plaats op volgende tijdstippen: de eerste BVBA op 13 oktober 2009, de tweede en derde BVBA op 13 september 2012. Volgens art. 265, §2 W.Venn. kan een zaakvoerder van een BVBA hoofdelijk aansprakelijk worden

Tussen hamer en aambeeld. Wrongful trading in het Belgische insolventierecht (Corporate Finance Lab)

De bestuurder van een vennootschap in financiële moeilijkheden bevindt zich tussen hamer en aambeeld. Enerzijds moet hij al het noodzakelijke doen om de continuïteit van de onderneming te vrijwaren. Anderzijds weet hij dat zijn handelingen als bestuurder in een later stadium, en met de “benefit of hindsight”, kritisch tegen het

2017-05-04T09:12:35+00:00 4 mai, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , |