>"%s"Corporate Finance lab

Can directors be employees? (Corporate Finance Lab)

Author: Michiel Poesen (Corporate Finance Lab) Publication date: 07/02/2019 Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform the duties resulting from company law and the statutes of association by entering into eg a management contract, an agency agreement, or an employment contract. The

2019-02-11T04:47:09+00:00 11 février, 2019|Categories: Droit des affaires Droit des societés Droit social|Tags: |

Over zombievennootschappen, slapende vennootschappen en een ambitieuze wetgever (Corporate Finance Lab)

Auteur: Jasper Van Eetvelde (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 12/01/2018 “Okay, it’s pretty obvious what we’re doing here, people. If it’s dead … KILL IT” ― The Walking Dead, Vol. 14: No Way Out 1. Zombievennootschappen Uit recente rapporten van de OECD blijkt hoe de markt wordt geteisterd door zogenaamde “zombievennootschappen”. Dit fenomeen wordt in

Uitstoting van minderheids-aandeelhouders uit genoteerde vennootschappen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Vos (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/01/2017 Een eerdere blogpost rapporteerde over de toekenning van de TRV-RPS Prijs 2016 voor mijn masterthesis over “Freeze-outs of minority shareholders: a comparative law and economics approach” (hier beschikbaar). Ondertussen werd er een herwerkte en ingekorte versie gepubliceerd als artikel in het “Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue

Brexit and EU rules on company law (Corporate Finance Lab)

Author: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Date of publication: 09/12/2017 A Notice to Stakeholders was recently published on the website of the European Commission, DG Justice and Consumers, regarding legal repercussions which need to considered (if and) when the United Kingdom becomes a third country. As of the withdrawal date, UK incorporated companies will be(come)

2017-12-12T12:40:30+00:00 12 décembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , |

Nieuwe aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie na intrekking van het reorganisatieplan. Cassatie zet het licht op groen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 02/11/2017 Artikel 23, § 5 WCO bepaalt dat wanneer het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie uitgaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder dan vijf jaar tevoren reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd en verkregen, de nieuwe procedure

De pauliana bij fusie en splitsing: onzekerheid troef (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 31/10/2017 Artikel in DAOR over het bestaan van de pauliana bij fusie en splitsing Kan een schuldeiser die geconfronteerd wordt met een fusie of splitsing met een beweerd frauduleus oogmerk zich de iure beroepen op de pauliana om de fusie of splitsing aan hemzelf niet-tegenstelbaar

‘Court of the Future’: niet louter procesrecht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/10/2017 Gisteren stelde de minister van justitie, Koen Geens, zijn toekomstplannen voor justitie voor. Het volledige rapport Court of the Future kan u hier vinden. Deze plannen gaan verder dan enkel het procedurele, dat vooral aandacht kreeg van de pers. Zo is er veel aandacht

2017-10-27T13:46:37+00:00 27 octobre, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , |

De vennootschap met sociaal oogmerk: zwart schaap of witte raaf? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Michiel D’herde (Quinz) Publicatiedatum: 19/10/2017 Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Corporate Finance Lab De vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) is een variant waarvan het nut en het voortbestaan wel eens in twijfel durft te worden gesteld. In 1995 trachtte de wetgever te voorzien in dit bijzonder juridisch vehikel

2017-10-24T11:20:01+00:00 23 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , |

Insider trading onder de MAR: streng, maar (ook) rechtvaardig? (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Stefan Mees (Linklaters) en Michiel Stuyts (Eubelius) Publicatiedatum: 29/08/2017 Dit artikel werd reeds eerder gepubliceerd door Corporate Finance Lab Het MAR-tijdperk Met de inwerkingtreding van de Market Abuse Regulation (hierna “MAR”) op 3 juli 2016 brak een nieuw tijdperk aan binnen de regels met betrekking tot het marktmisbruik. Bij dergelijke juridische omwenteling,

Vrijwillige vs onvrijwillige schuldeisers bij externe bestuursaansprakelijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 16/08/2017 Bestuursaansprakelijkheid als derdenbescherming Een vorige post stelde in het licht dat  bestuursaansprakelijkheid ook, en wellicht vooral, de belangen van derden dient. Dat bestuursaansprakelijkheid derden beschermt is evident bij de externebestuursaansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid die de bestuurder oploopt ten aanzien van derden bij onrechtmatige daden die

2017-08-16T09:26:18+00:00 16 août, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |