>"%s"concessiewet

Artikel 57 van de Concessiewet nu al gewijzigd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 11/08/2017 Op 11 augustus 2017 is de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U treft de wet hier. Deze wet bevat ook een wijziging aan artikel 57 van de Concessiewet

2017-08-17T08:18:56+00:00 17 août, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Wet overheidsopdrachten 2016 en concessiewet 2016 in Staatsblad (Legalworld)

De overheidsopdrachtenwet 2016 zal op termijn de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 vervangen. De overheidsopdrachtenwet 2016 zorgt voor de omzetting van de richtlijnen 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren) die uiterlijk tegen 18 april 2016 in nationaal recht moesten zijn omgezet. Voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de overheidsopdrachtenwet 2016

2016-08-24T15:07:16+00:00 24 août, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Het is zo ver: de inwerkingtreding van de eerste artikelen uit de nieuwe wet overheidsopdrachten is aangebroken (GD&A Advocaten)

Op 14 juli 2016 werden de nieuwe wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten zijn het gevolg van de omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten en één  betreffende het plaatsen van concessies.

2016-08-24T15:04:26+00:00 24 août, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , , , |