>"%s"Claeys & Engels

How is GDPR compliance going to be ensured? (Claeys & Engels)

Author: Claeys & Engels Publication date: 21/06/2017 The introduction of far-reaching control and sanctioning powers for the data protection authorities is without a doubt one of the most noteworthy changes to the GDPR (in Belgium, the Privacy Commission). However, how these new powers will be put into practice remains to

Europees Hof van Justitie oordeelt voor het eerst over discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Het Hof van Justitie bevestigt dat een neutraliteitsbeleid een rechtvaardiging kan vormen voor discriminatie op basis van geloof. Een receptioniste was in dienst van een Belgische onderneming werkzaam voor een privaat en publiek cliënteel. Deze onderneming kende een interne policy van neutraliteit waarbij aan werknemers werd gevraagd geen uiterlijke tekens te

2017-03-16T07:32:32+00:00 16 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |

Privégebruik van voordelen in natura: zijn de forfaitaire RSZ-bedragen rekbaar? (Claeys & Engels)

Voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd. Deze voordelen worden zo correct mogelijk geschat tegen hun reële waarde of op forfaitaire basis. Kan de werkgever afwijken van de bedragen die de RSZ naar voren schuift?

2017-02-09T15:10:26+00:00 9 février, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |

IORP II: La nouvelle directive européenne sur les fonds de pension (Claeys & Engels)

Le 23 décembre 2016, la directive « IORP II » tant attendue a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne. Cette directive succède à IORP I, la directive 2003/41/EG du 3 juin 2003, qui définit les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (appelés IRP’s ou fonds

2017-01-13T15:30:12+00:00 13 janvier, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Le taux de la garantie de rendement LPC reste à 1,75% en 2017 (Claeys & Engels)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015, le taux de la garantie de rendement minimum légal LPC est un taux variable. Il est publié chaque année par la FSMA sur son site internet avant le 1er décembre. Le taux vient d’être publié et reste à 1,75%

2016-12-16T11:16:44+00:00 16 décembre, 2016|Categories: Droit des assurances Droit social|Tags: , |

Nieuwe loonbedragen arbeidskaart B vanaf 1 januari 2017 (Claeys & Engels)

Op 1 januari 2017 worden de loonbedragen aangepast die in vele gevallen een voorwaarde vormen om een arbeidskaart B te kunnen krijgen in België. Om in België te mogen werken, hebben niet-EER-onderdanen een arbeidskaart nodig tenzij ze hiervan vrijgesteld zijn. Doorgaans zal dit een arbeidskaart B zijn, die meestal slechts

2016-12-07T10:33:14+00:00 7 décembre, 2016|Categories: Droit social|Tags: |

Fausse-indépendance: une collaboration indépendante est incompatible avec des sanctions disciplinaires (Claeys & Engels)

La Cour de Cassation a, ce 10 octobre 2016, cassé un arrêt de la Cour du travail d’Anvers qui avait considéré qu’une entreprise de gardiennage et un travailleur effectuant des prestations de gardiennage pouvaient être liés par un contrat de collaboration indépendante alors que le gardien était susceptible de se

2016-11-21T11:04:38+00:00 21 novembre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , |

ZIV- en SOL-bijdrage: Hof van Justitie tikt België op de vingers (Claeys & Engels)

Het Europees Hof van Justitie oordeelt in een arrest van 26 oktober 2016 dat de inhouding van de Belgische ziekte en invaliditeit (ZIV) bijdrage (van 3,55%) en de  solidariteit (SOL) bijdrage (tot 2%) op pensioenprestaties in strijd is met de Europese regels wanneer de gepensioneerde op het ogenblik van uitbetaling

2016-11-16T13:16:08+00:00 16 novembre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , |

Volgt straks omzetting van de Handhavingsrichtlijn in Belgisch recht? (Claeys & Engels)

Op 17 oktober 2016 werd een wetsontwerp ingediend ter implementatie van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/EU). Die moet de toepassing verzekeren en versterken van de welbekende Detacheringsrichtlijn 96/71/EG, die op haar beurt de ‘harde kern’ van minimumnormen vastlegt die bij het detacheren van werknemers binnen de EER of Zwitserland moet worden