>"%s"CJEU

Belgische belastingvrijstelling op spaardeposito’s in strijd is met EU-recht (TaxLive)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Belgische belastingvrijstelling op spaardeposito's in strijd is met het EU-recht. Uitgezonderd België kent namelijk geen enkele andere lidstaat van de EER een regeling inzake spaardeposito's die voldoet aan de voorwaarden die België aan de spaardeposito's stelt. Anna Pot houdt spaarrekeningen aan bij

2017-08-15T20:52:06+00:00 12 juin, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , , |

Naturabetaling ter aanzuivering belastingschuld niet met btw belast (TaxLive)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de overdracht van de eigendom van een onroerende zaak geen aan de btw onderworpen handeling vormt, als daardoor slechts een belastingschuld krachtens de wet teniet gaat. Er is namelijk geen sprake van een prestatie van de overheid. Het Poolse Posnania Investment SA is

2017-05-16T10:26:20+00:00 16 mai, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

Decoratieve tekens niet geschikt als (beeld)merk (Novagraaf)

Op 5 april jongstleden besliste het Gerecht EU dat het verzoek om registratie van een beeldmerk terecht was geweigerd. Het betreffende teken moet, aldus het Gerecht, worden beschouwd als een ‘decoratief element’ wat de consument niet als merk zal beschouwen. Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en

2017-05-16T09:03:50+00:00 16 mai, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , |

Belgium’s absolute advertising prohibition for oral and dental care services incompatible with EU law (Allen & Overy)

On 4 May 2017, the EU Court of Justice (CJEU) ruled that a general and absolute prohibition of any advertising for the provision of oral and dental care services is incompatible with EU law (Case C-339-15). The Court found that Directive 2000/31 on electronic commerce as well as the freedom

2017-05-12T15:05:27+00:00 12 mai, 2017|Categories: Droit médical|Tags: , , |

Btw-vrijstelling van toepassing op diensten van opleidingsrestaurant en theater van onderwijsinstelling (TaxLive)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de diensten van het opleidingsrestaurant en het theater van het Brockenhurst College nauw samenhangen met het onderwijs. Deze diensten moeten volgens het Hof van Justitie EU dan wel onmisbaar zijn voor de opleiding. Ze moeten niet bedoeld zijn om het College extra inkomsten

2017-05-10T14:21:00+00:00 10 mai, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

Europe’s Highest Court rules sellers of multimedia players could be infringing copyright (Ronan Daly Jermin)

The Court of Justice of the European Union (“CJEU”) ruled on 26 April 2017 that the sale of a multimedia player which enables films that are available illegally on the internet to be viewed easily and for free on a television screen could constitute an infringement of copyright. While the

2017-05-04T15:58:12+00:00 4 mai, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , |

Conclusie A-G: inwoner België werkzaam in Nederland en België is sociaal verzekerd in Nederland (KPMG)

In de november 2015-editie zijn wij ingegaan op een lopende procedure omtrent de socialezekerheidspositie van een inwoner van België die werkzaam is in Nederland. Gedurende 2009 was hij in dienst van een Nederlandse werkgever en (afgerond) 6,5% van zijn arbeidstijd werkzaam in zijn woonland België. Derhalve zou er in beginsel

2017-05-04T09:06:12+00:00 4 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |

The CJEU’s Wereldhave judgment: Dutch investment funds with “Fiscal Investment Institution” status do not fall within the Parent-Subsidiary Directive’s scope (Tiberghien)

Two Dutch companies, Wereldhave International and Wereldhave, respectively own 35% and 44% of the Belgian company, Wereldhave Belgium. Both Dutch companies have the “Fiscal Investment Institution” (“fiscale beleggingsinstelling”) tax status (hereafter “FII”). Such a Dutch FII benefits from a zero tax rate in the Netherlands, provided that it distributes all

2017-05-04T08:36:46+00:00 4 mai, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

AG’s Opinion in the Argenta Spaarbank NV v Belgische Staat case on the application of the Parent-Subsidiary Directive – C-39/16 (KPMG)

On April 27, 2017, Advocate General (‘AG’) Kokott of the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) issued her opinion in the Argenta Spaarbank NV v Belgische Staat case (C-39/16). The case concerns Belgian rules under which the deduction of interest payments is disallowed to the extent that in

2017-05-04T08:34:30+00:00 4 mai, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Belgische grensarbeider met Nederlandse werkgever: premieplicht in NL (SalarisNet)

Een inwoner van België werkt in Nederland voor een Nederlandse werkgever, met uitzondering van 6,5 procent van de tijd in België. De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen gesteld over de premieplicht voor de sociale zekerheid in Nederland en/of in België. Wat zegt

2017-04-18T19:14:34+00:00 18 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |