>"%s"Charlier Advocaten

R.I.P. artikel 19bis-11 § 2 WAM. Belangrijke wijzigingen in de WAM 21 november 1989 (Charlier Advocaten)

De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De wijzigingen hebben betrekking op verscheidene aspecten in de WAM, gaande van elektrische fietsen, snellere toegang tot het tariferingsbureau, over de verhaalsmogelijkheden van de WAM-verzekeraar en het BGWF, tot de invoering van

Wordt WAM omnium-verzekering? Ook voertuigschade komt nu in aanmerking voor vergoeding bij ongekende aansprakelijkheid (Charlier Advocaten)

Wanneer geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld bij een verkeersongeval waarbij twee of meer motorrijtuigen betrokken zijn, wordt de schadevergoeding van de benadeelde personen verdeeld in gelijke delen onder de betrokken WAM-verzekeraars, met uitzondering van degene die kunnen aantonen dat hun verzekerde met zekerheid geen aansprakelijkheid draagt. Artikel 19bis-11 § 2