>"%s"Cazimir

Voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014 : fiscus haalt de botte bijl boven (Cazimir)

Auteurs: Tim Melis, Alexandre Missal, Tom Engelen en Rosanne Van Gael (Cazimir Advocaten) Publicatiedatum: 23/10/2017 We nemen u even terug naar een nog niet zo ver verleden. Herinner u het jaar 2014. Dividenden werden reeds belast aan 25%. Liquidatieboni genoten echter nog van het verlaagd tarief van 10%. Daar kwam een einde aan

2017-10-27T14:37:16+00:00 23 octobre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Einde recht van opstal: triggert de natrekking het verkooprecht? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 16/10/2017 Sedert de jaren ‘90 hebben de onroerende zakelijke rechten een revival gekend, zo ook het recht van opstal. Vaak werden deze constructies opgezet tussen de bedrijfsleider - vennoot (eigenaar van de grond) enerzijds en zijn vennootschap anderzijds. Vandaag lopen vele van deze constructies stilaan op

Generatiesprong wordt fiscaal voordeliger (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/10/2017 Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen, de zogenaamde generatiesprong. Het is hierbij niet de erflater die deze beslissing neemt, maar het kind van de erflater. Bovendien is het

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2017 In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België

2017-10-11T10:23:33+00:00 11 octobre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Aandeelhoudersovereenkomst versus statuten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/09/2017 U wenst samen met uw zakenpartners over te gaan tot de oprichting van een vennootschap. U weet dat u hiervoor statuten moet opmaken. U heeft echter ook al gehoord dat bepaalde aandeelhouders bepaalde afspraken niet via de statuten regelen, maar via een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst. Wat

2017-10-11T08:41:52+00:00 27 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , , |

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: Beheer van onroerend vermogen aangekocht door een burgerlijke maatschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 20/09/2017 Extra notariële lastgeving voor de zaakvoerder vereist? Bij wijze van voorbeeld kunnen de feiten als volgt worden geschetst: Ouders richten een burgerlijke maatschap op met inbreng liquiditeiten. De deelbewijzen worden geschonken aan de kinderen. Vervolgens koopt de burgerlijke maatschap met de ingebrachte liquiditeiten een onroerend

De Belgische private stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/09/2017 De Belgische private stichting werd reeds 15 jaar geleden in het leven geroepen, maar in de praktijk is de stichting vaak nog onbekend. Een typisch voorbeeld van onbekend, onbemind... Terwijl ze nochtans bijzonder interessant kan zijn, in zeer diverse omstandigheden, gaande van beheer van vermogen,

De aandeelhoudersovereenkomst – beter voorkomen dan genezen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 30/08/2017 U bent samen met uw zakenpartner(s) overgegaan tot de oprichting van een vennootschap. U bent hiervoor langsgegaan bij de notaris, die u heeft bijgestaan bij de opmaak van de statuten van uw vennootschap. U heeft echter ook al gehoord dat vele aandeelhouders naast de opmaak

2017-10-11T09:01:12+00:00 30 août, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , |

Vastgoed in een burgerlijke maatschap: Vlabel spreekt zich uit over fiscale gevolgen van inbreng en ontbinding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/08/2017 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap, alsook bij de ontbinding ervan. Concreet

Echtscheiding en huwelijksvermogen in internationale context (Cazimir)

Auteur: Cazimir Publicatiedatum: 21/08/2017 Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten met een internationaal profiel of wij voor hen een echtscheidingsprocedure kunnen opstarten. Deze vraag kan door de specialisten van het kantoor op zeer korte tijd worden beantwoord. Meestal betreft het Belgen die in het buitenland wonen en/of werken of

2017-10-11T09:05:20+00:00 22 août, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |