>"%s"Cazimir

Na de hervorming van het erfrecht, nu het huwelijksvermogensrecht! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/01/2018 Na de recente hervorming van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. De

De hervorming van de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning : wachten op de nieuwe regelgeving of snel aankopen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/01/2018 Wanneer u op heden een gezinswoning aankoopt, betaalt u in Vlaanderen 10% registratierechten op de aankoopsom. In bepaalde gevallen, kan u, voor bescheiden woningen, genieten van het klein beschrijf, waardoor de verschuldigde registratierechten slechts 5% bedragen. Bovendien kan u, indien de woning uw enige woning

Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot nog op een schenking aan kinderen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 28/12/2017 De hervorming van het erfrecht, dat in werking zal treden op 1 september 2018, heeft onder meer een grote impact op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Eén van de grote wijzigingen betreft het vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot al dan niet bekomt op schenkingen

Beroepsschulden binnen het huwelijk. Wie betaalt ze? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2017 Wanneer u op het moment van uw huwelijk of nadien geen huwelijkscontract hebt opgemaakt, valt u automatisch onder het wettelijk stelsel. Dit is het huwelijksvermogensstelsel waarvan de wetgever heeft gedacht dat het passend was voor de meeste koppels. Het wettelijk stelsel kent twee soorten vermogens:

2017-12-15T09:14:21+00:00 15 décembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , |

Het fiscaal visitatierecht blijft overeind, doch binnen duidelijke grenzen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/12/2017 Op 12 oktober 2017 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over een prejudiciële vraag. De verwijzende rechter wilde nagaan of de fiscale visitatie, neergeschreven in artikel 319, lid 1 WIB en 63, lid 1 WBTW verenigbaar was met de grondrechten vervat in de artikelen 15

2017-12-06T10:09:16+00:00 6 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , , |

Interesten bij fiscale procedures : nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 20/11/2017 Bij wanbetaling binnen de wettelijke termijnen is de belastingplichtige een nalatigheidsinterest verschuldigd (artikel 414 WIB92). Omgekeerd is de Belgische Staat een moratoriuminterest verschuldigd bij de terugbetaling van belastingen, voorheffing, voorafbetalingen, belastingverhogingen of administratieve boetes (artikel 418 WIB92). Zowel de nalatigheidsinterest als de moratoriuminterest zijn van

2017-11-22T14:14:12+00:00 22 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: |

Verhoging deelnemingsvrijstelling (DBI-aftrek) van 95% naar 100% (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 13/11/2017 In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de federale regering recent een bijkomende wijziging aangekondigd: de verhoging van de DBI-aftrek naar 100% vanaf 2018 (aanslagjaar 2019). Op heden worden dividenden die worden uitgekeerd door een dochtervennootschap aan haar Belgische moedervennootschap voor

2017-11-20T13:48:29+00:00 20 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Internationale belastingontwijking door de Belgische Staat? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/11/2017 Uit de gelekte Paradise Papers blijkt dat de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering participeert in ‘Infra Asia Development Vietnam Ltd.’, een vennootschap gevestigd op de Britse Maagdeneilanden die o.a. investeert in een haven havenproject in Vietnam. Daarnaast blijkt er nog een tweede vennootschap ‘Infra Asia

2017-11-22T14:15:56+00:00 17 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , , |

De aandeelhoudersovereenkomst – kan mijn medevennoot zijn aandelen zomaar aan gelijk wie verkopen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/11/2017 Indien u samen met uw zakenpartner bent overgegaan tot de oprichting van een vennootschap, is het veelal wenselijk dat de aandelen van uw vennootschap niet zomaar aan gelijk wie kunnen worden overgedragen. Wettelijke regeling De wettelijk voorziene regeling aangaande de overdracht van uw aandelen en

2017-11-16T14:00:03+00:00 16 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , , |

Europees Hof bevestigt verbod op fiscale discriminatie van trusts. Gevolgen voor Kaaimantaks? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 30/10/2017 In een arrest van 14 september 2017 (C‑646/15 “Panayi”) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich opnieuw uitgesproken over de belemmering van het vrij verkeer gevormd door een exitheffing in een lidstaat. Op zich niets nieuws, ware het niet dat het deze

2017-10-30T14:33:13+00:00 30 octobre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |