>"%s"Cassatie

La Cour de Cassation clarifie : la présomption de connaissance des vices cachés incombe au vendeur professionnel dans la mesure où il est qualifié de vendeur spécialisé (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Date de publication: 17/03/2021 Les propriétaires de plusieurs maisons de vacances ont introduit une procédure contre les vendeurs (professionnels) respectifs des maisons de vacances en raison de divers vices cachés ;En première instance, le tribunal a jugé que les contrats entre les propriétaires et les vendeurs des maisons

Het Hof van Cassatie bevestigt de nietigheid van lijfrenteovereenkomsten bij gebrek aan alea (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 16/01/2018 Een lijfrente is een kanscontract Het Burgerlijk Wetboek kwalificeert de lijfrente als een kanscontract (1). Partijen verbinden zich niet tot gelijkwaardige prestaties, in tegenstelling tot wat geldt voor vergeldende contracten. Ze voorzien in een gelijkwaardige kans op winst of verlies voor elke partij. Eenvoudig

Aankoop van een onroerend goed behept met een stedenbouwkundige inbreuk : het Hof van Cassatie biedt hulp aan de benadeelde koper (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: december 2017 De verkoper van een onroerend goed moet de koper vrijwaren voor rechtsstoornissen niet enkel van zichzelf, maar ook van derden. In zijn arrest van 31 maart 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat er niet enkel sprake is van een rechtsstoornis van een

Mag een schuldeiser kiezen hoe hij zijn schulden invordert? Cassatie brengt duidelijkheid (Marlex)

Auteur: Marlex Publicatiedatum: 20/12/2017 Sinds de ‘Potpourri I-wet’ van 2016 van minister Geens, bestaat er een nieuwe administratieve invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden in B2B-zaken, los van enige gerechtelijke tussenkomst (de IOS-procedure). In de nieuwsbrief van 29 november 2016 zette Marlex de hoofdprincipes van deze procedure reeds op een rijtje. Een belangrijk discussiepunt

2017-12-26T10:09:46+00:00 26 décembre, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , , |

ABR-verzekering : verzekerden niet altijd gedekt (Cass. 24.02.2017) (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 08/12/2017 Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als "verzekerde": de bouwheer, de architect, de hoofdaannemer, de onderaannemers, de studiebureaus… Het is echter niet omdat zij verzekerden zijn, dat zij ook een verzekerbaar belang hebben bij de tussenkomst van de verzekeraar

Invorderen, administratief of gerechtelijk? Wat zijn de keuzemogelijkheden? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 24/11/2017 Cassatie hakt de knoop door. Voor het juiste begrip,  hierna de uitleg over de verschillen tussen de administratieve en gerechtelijk invordering. 1. Administratieve procedure – Potpourri I De zogenaamde IOS-procedure of de administratieve invorderingsprocedure werd bij wet van 19 oktober 2015 de Wet Potpourri I

2017-12-06T12:06:33+00:00 6 décembre, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , , |

Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe) Publicatiedatum: 15/11/2017 Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15

2017-11-24T09:46:10+00:00 24 novembre, 2017|Categories: Droit judiciaire Droit public|Tags: , , , |

Nieuwe aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie na intrekking van het reorganisatieplan. Cassatie zet het licht op groen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 02/11/2017 Artikel 23, § 5 WCO bepaalt dat wanneer het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie uitgaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder dan vijf jaar tevoren reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd en verkregen, de nieuwe procedure

Boete voor BTW én directe belastingen: “non bis in idem” niet geschonden (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 02/11/2017 Het Hof van Cassatie brengt een belangrijke nuance aan op het beginsel “non bis in idem”. Dat voor dezelfde feiten zowel een BTW-boete als een sanctie inzake directe belastingen opgelegd wordt, is principieel geen probleem. Een belastingplichtige kan dus toch twee

2017-11-13T09:26:43+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |

Geldigheidsvereisten niet-concurrentiebeding – Cassatie 14 september 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/11/2017 Een niet-concurrentiebeding is strijdig met het principe van de vrije handel en nijverheid wanneer het onbeperkt is in activiteit, in tijd en/of ruimte. Dat betekent meer bepaald: dat alleen activiteiten kunnen worden uitgesloten die direct concurrerend zijn met deze van de onderneming die het beding inroept;

2017-11-13T10:35:15+00:00 8 novembre, 2017|Categories: Droit commercial Droit commercial et financier|Tags: , |