>"%s"BVBA

Waarom de BV(BA) dé toekomstige vennootschap wordt! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/10/2017 De modernisering van het vennootschapsrecht zal de NV niet drastisch wijzigen, maar het is wel de bedoeling dat in essentie enkel grote ondernemingen nog de vorm van een NV aannemen. De BV wordt in de toekomst dé vennootschap en veel NV’s zullen zich omvormen naar een

2017-10-11T08:30:52+00:00 10 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , |

Wanneer vandaag plots eerder blijkt plaats te vinden: Cassatie over invulling van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden (Corporate Finance Lab)

Drie BVBA’s met dezelfde zaakvoerder worden failliet verklaard, elk met openstaande sociale schulden. De faillietverklaring vindt plaats op volgende tijdstippen: de eerste BVBA op 13 oktober 2009, de tweede en derde BVBA op 13 september 2012. Volgens art. 265, §2 W.Venn. kan een zaakvoerder van een BVBA hoofdelijk aansprakelijk worden

Verkooprecht bij onttrekking van onroerend goed uit BVBA via dividenduitkering in natura (VGD)

Vlabel stelt dat de onttrekking van een onroerend goed via een dividenduitkering een overdracht ten bezwarende titel van een onroerend goed uitmaakt en om die reden dan ook aan het verkooprecht is onderworpen. Hiervoor zou Vlabel de redenering volgen dat een dividend vanuit het oogpunt van de vennoten een verkrijging

Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Er is een uitweg uit situaties waarin de aandeelhouders van een BVBA of een niet-genoteerde NV elkaar het leven zuur maken. De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling voorziet twee vormen: de uittreding en de uitsluiting. Bij een uittreding kan iedere aandeelhouder vorderen dat andere aandeelhouders zijn of haar aandelen overnemen. Daarvoor moet een

2017-03-28T09:06:28+00:00 28 mars, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |