>"%s"Bureau Geerts

Eerste reparatie-KB overheidsopdrachten (Bureau Geerts)

Auteur: Bureau Geerts Publicatiedatum: 15/12/2017 De federale ministerraad heeft op 8 december het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste ‘reparaties’ doorvoert aan de op 30 juni ’17 in werking getreden wetgeving overheidsopdrachten. Correctie dd 19/12/2017: het ontwerp stond geagendeerd maar werd nog niet goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen situeren zich in

Wet tot wijziging van de rechtsbeschermingswet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Bureau Geerts)

De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, werd op 17 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet zal in werking treden samen

2017-03-24T09:51:30+00:00 24 mars, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |