>"%s"BTW-vrijstelling

Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt? (Vandelanotte)

Auteurs: Stefanie Defrancq en Joren Vanlerberghe (Vandelanotte) Publicatiedatum: 08/11/2017 De wet van 1 juli 2016 heeft de btw-regeling grondig gewijzigd voor de zogenaamde 'kostendelende verenigingen' of 'zelfstandige groeperingen'. Als gevolg van deze wet gelden nieuwe spelregels voor de toepassing van de btw-vrijstelling in het kader van dienstprestaties voor leden. Recente rechtspraak van het Europees Hof van

2017-11-13T09:17:49+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , |

Kostendelende verenigingen aan banden gelegd door Hof van Justitie (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 02/10/2017 Het Europese Hof van Justitie legt bijkomende voorwaarden op voor het statuut van “zelfstandige groeperingen”. De BTW-vrijstelling is alleen maar van toepassing als de leden van de groepering activiteiten van algemeen belang hebben. Het volstaat niet langer dat de leden onder een

Evenementen organiseren zonder btw (Aternio)

Auteur: Johan Lemmens (Aternio) Publicatiedatum: 26/07/2017 In het btw-wetboek is een vrijstelling opgenomen voor bepaalde leveringen van goederen en diensten door vzw’s uit de sociale, medische, sportieve of culturele sector. Het gaat over eetfestijnen, taartverkopen, fuiven en gelijkaardige evenementen die dergelijke verenigingen organiseren om geld in te zamelen ter ondersteuning van hun hoofdwerkzaamheden.

2017-08-01T08:11:00+00:00 1 août, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , |

Maximaal vier eetfestijnen per jaar om geld in te zamelen (De Broeck, Van Laere & Partners)

De fiscus legt een limiet op aan het aantal evenementen waarmee een VZW of culturele instelling geld kan inzamelen zonder aan BTW onderworpen te worden. Culturele of sociale verenigingen of instellingen zonder winstoogmerk, zoals sportclubs, toneelverenigingen, musea, bibliotheken, jeugdverenigingen, scholen enz. genieten niet alleen een BTW-vrijstelling voor hun eigenlijke activiteiten,

2017-07-04T09:21:12+00:00 4 juillet, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , , |

Kostendelende verenigingen & BTW – Bijzondere aandacht voor van BTW vrijgestelde belastingplichtigen (Imposto Advocaten)

Met ingang van 1 juli 2016 is er in het Belgisch BTW-wetboek (artikel 44 §2 bis btw – wetboek) een gewijzigde btw vrijstelling ingeschreven voor diensten verricht door zelfstandige groeperingen aan hun leden. In principe is het leveren van iedere dienst onderworpen aan btw, hetgeen een extra kost betekent voor

2017-05-02T09:57:31+00:00 2 mai, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

Btw-vrijstelling. Opname in VIES niet vereist voor ICL-vrijstelling (TaxLive)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal in strijd met het EU-recht handelt door geen btw-vrijstelling te verlenen aan ETS voor een ICL. Dat ETS niet in VIES staat geregistreerd en niet aan een belastingregeling voor intracommunautaire verwervingen is onderworpen, is niet van belang.

2017-02-14T07:36:12+00:00 14 février, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

Verblijfplaats afnemer in lidstaat van bestemming bij ICL nieuw vervoermiddel niet van belang volgens A-G (TaxLive)

Advocaat-generaal Mengozzi concludeert dat het in strijd met het EU-recht is om aan de btw-vrijstelling voor een ICL van een nieuw vervoermiddel de voorwaarde te verbinden dat de afnemer van dat vervoermiddel zijn verblijfplaats in de lidstaat van bestemming van de handeling heeft.

2017-02-09T15:55:13+00:00 9 février, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

Btw-vrijstelling volgens A-G voor hijsdiensten bestaande uit het laden en lossen van een schip (TaxLive)

Advocaat-generaal Bot concludeert dat de btw-vrijstelling van art. 148 onderdeel d Btw-richtlijn van toepassing is op hijsdiensten bestaande uit het laden en lossen van een schip. Deze hijsdiensten vallen namelijk onder het begrip ‘diensten die voor de rechtstreekse behoeften van de in art. 148 onderdeel a Btw-richtlijn bedoelde schepen of

2016-12-13T11:22:23+00:00 13 décembre, 2016|Categories: Droit de la circulation TVA et douane|Tags: , |