>"%s"BTW

Event cancelled? Check your VAT refund possibilities (Tiberghien)

Authors: Stijn Vastmans and Stein De Maeijer (Tiberghien) Publication date: 20/03/2020 The outbreak of the coronavirus has provoked an unprecedented surge of no-shows, postponements and cancellations in the event sector. In many cases, entrance tickets were already sold by the event-organizer or by a ticket selling intermediary. As a result, VAT on

2020-04-18T10:34:26+00:00 18 avril, 2020|Categories: TVA et douane|Tags: , , , , |

COVID-19 Belgian VAT measures and other possible VAT/CUSTOMS reliefs (EY)

Author: EY Publication date: 18/03/2020 Around the globe, businesses are hit by the Corona (COVID-19) pandemic outbreak. Tax authorities are coming with various tax measures in order to support companies in these challenging times. Besides these measures, there are also other in-house opportunities available, which could help to further improve

2020-03-24T15:18:51+00:00 24 mars, 2020|Categories: TVA et douane|Tags: , , , |

Coronavirus raises various tax questions in Belgium (Loyens & Loeff)

Authors: Nicolas Bertrand, Marc Dhaene, Natalie Reypens, Saskia Lust, Bert Gevers, Linda Brosens and Benno Daemen (Loyens & Loeff) Publication date: 19/03/2020 The rapid spread of the coronavirus (Covid-19) leads to far-reaching measures at home and abroad. These measures may have (sometimes unexpected) tax consequences. Below, we cover various tax

2020-03-21T10:03:15+00:00 21 mars, 2020|Categories: Impôts directs TVA et douane|Tags: , , , , |

Législation TVA modifiée: modifications du nouvel Arrêté Royal du 12 mai 2019 relatif au point de départ de la période de révision et à l’étalement de la déduction de la TVA (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven, Bruno Stroobants et Tom van Stiphout (Lydian) Date de publication: 19/08/2019 Par la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a prévu un régime de TVA optionnelle (L'Option TVA) pour la location de bâtiments professionnels, que les parties contractantes peuvent invoquer pour autant que

2019-08-24T13:43:43+00:00 28 août, 2019|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |

VAT deduction and active holdings : EU case law widens the scope (Tiberghien)

Author: Tiberghien VAT Team Date of publication: 18/07/2018 On July 5, 2018 the Court of Justice of the European Union delivered a new and welcome judgment about input VAT recovery by holding companies (ECJ, Marle Participations SARL, C-320/17, click here). In a previous newsletter (click here) we discussed the opportunity for a

2018-07-24T11:18:21+00:00 24 juillet, 2018|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |

Btw en overheden : opmerkelijke standpunten in nieuwe FAQ’s (Tiberghien)

Auteurs: Stein De Maeijer en Stijn Vastmans (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/01/2018 Op 10 december 2015 heeft de btw-administratie een circulaire gepubliceerd over de btw-positie van publiekrechtelijke lichamen (circulaire AAFisc Nr. 42/2015). Een aantal bepalingen uit deze circulaire werden nadien door de administratie toegelicht aan de hand van een lijst “Frequently Asked Questions” (Beslissing E.T.128.015 en beslissing E.T.129.914).

2018-01-11T16:53:12+00:00 11 janvier, 2018|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |

Internationaal goederenverkeer – onderaannemer niet langer vrijgesteld van btw (Grant Thornton)

Auteur: Lode Agache (Grant Thornton) Publicatiedatum: 30/11/2017 Diensten die verband houden met de invoer of uitvoer van goederen, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw (art. 41, §1, 3° Wbtw). Het betreft onder meer vervoer, laden, lossen, verpakken, opslag, douaneformaliteiten, etc. Deze vrijstelling wordt door de btw-administratie ook aanvaard indien de dienst

2017-12-26T10:56:31+00:00 26 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , |

Wat is het BTW-tarief voor levering van maaltijden? (Van Havermaet)

Auteur: Jean-Paul Libert (Van Havermaet) Publicatiedatum: 18/12/2017 Op 1 december 2017 trad een uitgebreide btw-circulaire (2017/C/70) met betrekking het gebruik van het geregistreerd kassasysteem in werking. De fiscus lichtte ook het onderscheid toe tussen restaurant- of cateringdiensten en leveringen van maaltijden. Dit is namelijk van groot belang voor de toepassing

2017-12-20T10:07:41+00:00 20 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |

Verjaringstermijnen bij ernstige btw-fraude – Hof van Justitie (5 december 2017)

Artikel 325, leden 1 en 2, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter krachtens deze bepaling verplicht is om in het kader van een strafrechtelijke procedure wegens strafbare feiten ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde bepalingen over verjaring die deel uitmaken van het nationale materiële

2017-12-12T12:36:13+00:00 12 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , |

Boete voor BTW én directe belastingen: “non bis in idem” niet geschonden (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 02/11/2017 Het Hof van Cassatie brengt een belangrijke nuance aan op het beginsel “non bis in idem”. Dat voor dezelfde feiten zowel een BTW-boete als een sanctie inzake directe belastingen opgelegd wordt, is principieel geen probleem. Een belastingplichtige kan dus toch twee

2017-11-13T09:26:43+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |