>"%s"Brussels Gewest

Modification du règlement régional d’urbanisme de la Région de Bruxelles Capitale : enquête publique quant à la construction obligatoire d’une infrastructure pour Internet à haut débit dans les bâtiments neufs ou à rénover (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Date de publication: 23/11/2018 - L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale modifiera le règlement régional d’urbanisme (RRU) pour permettre la transposition de l'article 8 de la Directive européenne 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications

2018-11-27T10:01:39+00:00 27 novembre, 2018|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme Droit public|Tags: , |

De nouvelles règles relatives au bail d’habitation dans la Région de Bruxelles-Capitale accordent une attention particulière au «co-housing» et au bail de logement étudiant (Monard Law)

Auteurs: Stefaan Van Dyck en Jasmina Sadek (Monard Law) Publicatiedatum: 25/01/2018 Un contrat de bail bien rédigé vous permet d'éviter les problèmes, mais assurez-vous de prendre en compte les dispositions relatives à la Région où se situe votre bien. Une nouvelle Ordonnance Bruxelloise introduit de nouveaux régimes de bail pour le

2018-02-08T09:22:30+00:00 8 février, 2018|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Brussels bodemattest blijft 2 keer zo lang geldig (LegalWorld)

Brusselse bodemattesten blijven voortaan minstens 1 jaar geldig. Tot nu bedroeg de minimumduur maar 6 maanden. Anderzijds worden de attesten een pak duurder voor wie ze niet digitaal aanvraagt. Met haar besluit van 16 februari 2017 geeft de Brusselse regering ook een rechtsgrond aan het huidige provisiesysteem voor veel-aanvragers. Een

Nette augmentation de l’abattement à Bruxelles (Notaires Berquin)

L’ordonnance bruxelloise du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale a été publiée dans le Moniteur belge du 29 décembre 2016 (éd. 3). En l’occurrence, la Région de Bruxelles–Capitale a nettement augmenté l’abattement accordé pour l’acquisition d’une première habitation. De ce fait, l’acheteur peut réaliser une

2017-03-14T12:55:42+00:00 14 mars, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Schenken en vererven van familiebedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Cazimir)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is recent een wijziging en vereenvoudiging van de voorwaarden ingevoerd om in aanmerking te komen voor de gunstregeling bij schenken en vererven van familiebedrijven. Wat opvalt, is dat de nieuwe regeling sterk lijkt op de huidige Vlaamse regeling. Het toegenomen succes van overdrachten van familiebedrijven

Schenking en vererving van familiebedrijven: nu ook een aangepaste gunstige regeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (KPMG)

Met de publicatie van de ‘Ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming’ in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2016 is de wettelijke basis voor de geplande hervormingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest compleet. Eén van de wijzigingen die werd doorgevoerd, kadert in een vereenvoudiging van de bestaande

Overdracht familiaal bedrijf kan nu ook in het Brussels Gewest aan voordelige tarieven (Sherpa Law)

In 2012 heeft Vlaanderen de gunstregeling voor de schenking en de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen aanzienlijk versoepeld. Ook Brussel heeft de gunstregeling voor familiale ondernemingen en vennootschappen meer aantrekkelijk gemaakt en heeft daarbij haar mosterd gaan halen in de Vlaamse regelgeving. De nieuwe regels zijn van toepassing sinds

Leegstandbelasting niet zomaar te billijken met verzachtende omstandigheden – arrest Grondwettelijk Hof 14 december 2016 (De Broeck Van Laere & Partners)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de leegstand van een gebouw bestemd voor huisvesting, een “administratieve overtreding”, die bestraft wordt met een administratieve boete. De betrokken Ordonnantie waarin de boete wordt opgelegd, maakt geen gewag van de mogelijkheid om verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen om de boete te milderen.

Brussel heeft de woonbonus afgeschaft (TaxWorld)

Brussel heeft de woonbonus afgeschaft. Die maatregel - die al langer dan een jaar bekend is - was de opener van het radionieuws op oudejaarsdag. Wie nu leent om zijn woning te financieren, krijgt in het Brusselse Gewest geen belastingvoordeel meer voor zijn lening. Over twintig jaar betekent dat een financieel

2017-01-20T09:33:24+00:00 20 janvier, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |