>"%s"bouwmisdrijf

Stedenbouw – Hof van Cassatie 7 juni 2016

De omstandigheid dat de herstelmaatregel als bijzondere vorm van teruggave in de zin van artikel 44 Strafwetboek en de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering beoogt een einde te maken aan de door het bewezen stedenbouwmisdrijf veroorzaakte en met de wet strijdige toestand, belet niet dat de rechter bij