>"%s"bestuurdersaansprakelijkheid

Transformation d’une ASBL en entreprise : pourquoi être particulièrement attentif à votre responsabilité d’administrateur? (Vandelanotte)

Auteurs: Wannes Gardin et Jan Dermaux (Vandelanotte) Date de publication: 01/02/2018 Nous sommes à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau livre XX du Code de Droit Économique (CDE). Ce nouveau livre apporte également une profonde réforme du droit relatif à l'insolvabilité. Cette nouvelle législation non dénuée d'importance régit tout ce qui a

Modernisering faillissementswet : aansprakelijkheid van gewezen bestuurders en zaakvoerders wordt verstrengd! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/10/2017 De modernisering van de faillissementswet wijzigt ook de aansprakelijkheid van gewezen bestuurders, zaakvoerders, leden van uitvoerende organen en personen met werkelijke bestuursbevoegdheid. 1. In de Memorie van Toelichting (pagina 102 van het Wetsontwerp) wordt vooreerst verduidelijkt dat de materie van de aansprakelijkheid van de bestuurders, dat

Klant failliet? Vergeet niet de bestuurder aan te spreken (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 05/10/2017 Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen. In bepaalde gevallen loont het de moeite om de  bestuurder aan te spreken. Lees meer hier. Voor veel ondernemers is het een vaak weerkerende kwaal. Een klant

Bestuursaansprakelijkheid als belangrijkste remedie ter bescherming van derden (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 10/08/2017 Bestuursaansprakelijkheid als derdenbescherming De belangrijkste vennootschapsrechtelijke remedie ter bescherming van derden is welllicht bestuursaansprakelijkheid. Beperkte aansprakelijkheid voor aandeelhouders en aansprakelijkheid voor bestuurders zijn in belangrijke mate communicerende vaten: de aansprakelijkheid verschuift van de beneficiarissen van een vermogen (de aandeelhouders) deels naar de bewindvoerders over

Cassatie: ook een aandeelhouder mag oplichting persoonlijk nemen (Corporate Finance lab)

Cassatie 25 januari 2017 bevestigt dat aandeelhouder een bestuurder kan aanspreken voor persoonlijke schade. Het faillissement dreigt voor een vennootschap. Om werkgelegenheid te redden is een overheid bereid om een grote investering te doen en aldus aandeelhouder te worden van de vennootschap. Een voorwaarde daarbij is dat de bestaande private aandeelhouders

Ingebrekestelling door de fiscus geen invloed meer op vermoeden van fout bij bestuurdersaansprakelijkheid (Monard Law)

Sinds de invoering van artikel 442quater WIB in 2006 wordt de niet betaling van fiscale schulden door een vennootschap automatisch gekoppeld aan de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders. De vordering in bestuurdersaansprakelijkheid won recent aan populariteit bij de fiscale administraties.

De burgerlijke vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid, ingesteld voor de burgerlijke rechter (Larcier)

Uittreksel ‘Misbruik van vennootschapsgoederen’ (Larcier – 2017) - Luidens artikel 61 W.Venn. zijn de leden van de vennootschapsorganen in beginsel persoonlijk niet verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk is de situatie identiek. De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan

2017-02-03T08:56:27+00:00 3 février, 2017|Categories: Droit des societés Droit judiciaire|Tags: , |

Is het bestuur of de commissaris van de moedervennootschap aansprakelijk in het geval van een éénhoofdige dochtervennootschap? (Corporate Finance Lab)

Een moedervennootschap bezit alle aandelen in een NV. Indien deze situatie van éénhoofdigheid langer dan een jaar duurt wordt de moedervennootschap onbeperkt aansprakelijk voor de dochtervennootschap. Dit veroorzaakt een aanzienlijke verhoging van de schulden van de moedervennootschap (en bijgevolg een toename van de passiva in de faillissementsboedel indien de moedervennootschap

Fiscale achterstallen? Bestuurders, wees op uw hoede (Crivits & Persyn)

Sinds 2006 bestaat er een specifiek wettelijk regime dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stelt voor bepaalde fiscale schulden van hun vennootschap. In dit artikel frissen we de principes van dit regime op en bekijken we hoe ze ondertussen in de praktijk zijn toegepast door de rechtbanken. Op basis daarvan geven we