>"%s"bestuurder

Administrateur de société : ce qui change pour vous suite à l’entrée en vigueur du CSA (Deminor)

Auteur: Amélie Boes (Deminor) Date de publication: 30/09/2020 Le Code des sociétés et des associations (ci-après le « CSA ») a apporté de nombreuses modifications en termes de gouvernance, et notamment au régime qui encadre le statut des administrateurs Lorsque nous examinons dans leur ensemble les changements intervenus, nous constatons que le

2020-10-14T16:27:01+00:00 23 octobre, 2020|Categories: Droit des societés|Tags: , , |

Rôle et obligations des administrateurs dans le contexte de l’épidémie de COVID-19: quelques perspectives (Lydian)

Auteurs: Peter De Ryck et Arthur Yee (Lydian) Date de publication: 27/03/2020 L’épidémie de Coronavirus se fait sentir dans plusieurs domaines du secteur entrepreneurial et exerce une pression sur la gestion des sociétés. Les administrateurs sont obligés de prendre en compte toute une série de considérations et de prendre certaines décisions.

2020-03-29T10:02:42+00:00 31 mars, 2020|Categories: Droit des societés|Tags: , |

SA et CSA – La gestion de la SA (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens et Leo Peeters (Seeds of Law) Date de publication: 28/02/2020 1. Trois systèmes de gestion Pour la gestion de la SA, il existe un choix entre trois systèmes : L‘administration moniste : Ce système correspond à l'ancien régime, dans lequel un conseil d'administration (désormais « conseil de

2020-03-11T10:51:16+00:00 14 mars, 2020|Categories: Droit des societés|Tags: , , , |

Hoe actief is de raad van bestuur in uw familiebedrijf? (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: januari 2018 Het succes van een familieonderneming wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Vaak wordt deze uitgestippeld in het hoofd van de ondernemer en handelt het bedrijf conform zijn visie en denkwijze, het zogenaamde ‘buikgevoel’. Het is net

Vrijwillige vs onvrijwillige schuldeisers bij externe bestuursaansprakelijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 16/08/2017 Bestuursaansprakelijkheid als derdenbescherming Een vorige post stelde in het licht dat  bestuursaansprakelijkheid ook, en wellicht vooral, de belangen van derden dient. Dat bestuursaansprakelijkheid derden beschermt is evident bij de externebestuursaansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid die de bestuurder oploopt ten aanzien van derden bij onrechtmatige daden die

2017-08-16T09:26:18+00:00 16 août, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

Kwijting, niet zomaar een jaarlijkse formaliteit (Aternio)

Het verlenen van kwijting of décharge aan de bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is één van de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering. Door het verlenen van kwijting keurt de vennootschap in feite het beleid van de bestuurder van het voorbije jaar goed en doet zij afstand van het

Staatsbladfraude: bestuurder of zaakvoerder als ongenode gast (Aternio)

Het is de voorbije jaren een aantal keer in het nieuws geweest: oplichters die zichzelf met een frauduleuze publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad benoemen tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap. Deze vorm van oplichting wordt staatsbladfraude genoemd. Wat is het oogmerk? Om met behulp van deze publicatie aankopen te doen

Ondertekening offerte maakt geen daad van dagelijks bestuur uit binnen een NV (Adlex Advocaten)

Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een NV komt helaas nog al te vaak voor. Echter, de geheel eigen invulling die de Raad van State geeft aan het begrip 'dagelijks bestuur' maakt dat een gedelegeerd bestuurder haast nooit over de vereiste

Aansprakelijkheid bestuurder – Hof van Cassatie 11 maart 2016

De bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde wanneer hij een fout heeft begaan bij het besturen van de vennootschap of van de rechtspersoon die heeft bijgedragen tot de tekortkoming aan de verplichting tot betaling door de vennootschap of de rechtspersoon. Het

2016-08-25T11:54:14+00:00 25 août, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |

Misbruik van vertrouwen – Hof van Cassatie 9 februari 2016

Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de overhandiging van de bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, feitelijk heeft plaatsgegrepen; het is voldoende dat degene die misbruik van vertrouwen pleegt, de door hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het doel waarvoor hij ze ter

2016-08-25T11:46:41+00:00 25 août, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , |