>"%s"beroepsaansprakelijkheid

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018 (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Julie Vander Stuyft (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2017 In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren

Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap? (Theoma)

Tot voor de Wet Laruelle (en voor de vennootschappen die niet voldoen aan de vereisten van de Wet Laruelle) stelde zich de vraag wie de bouwheer of een benadeelde diende te dagvaarden, indien hij van oordeel was dat de aansprakelijkheid van de architect in het gedrang kwam: de architect-natuurlijke persoon

Wetsontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een voorontwerp van wet m.b.t. een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers. Intussen heeft de Raad van State haar advies verleend en is op 12 april 2017 het wetsontwerp van deze verplichte verzekering

De aansprakelijkheid van cijferspecialisten in het kader van de meldings- en detectieplicht bij de WCO (Marlex)

Artikel 10 van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) legt aan cijferberoepers een belangrijke verplichting op in het kader van de detectie en de melding van dreigende discontinuïteit bij ondernemingen. Het niet-naleven van deze verplichting kan de aansprakelijkheid van de cijferspecialist in het gedrang brengen. Voor iedere cijferspecialist is het derhalve

2017-03-29T10:43:46+00:00 29 mars, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , , |

Tienjarige aansprakelijkheid: wanneer wel of niet? (Ryvalex)

De tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op onder meer de aannemer, architect, studiebureau, ingenieur of iedere andere deelnemer aan het bouwproces (de zogenaamde bouwspecialisten) en dat voor gebreken die pas maanden of jaren later opduiken. Er gelden wel enkele voorwaarden: het (verborgen) gebrek moet ernstig zijn - het gebrek moet

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor aannemers in de bouwsector wellicht in voege vanaf 1 januari 2018 (GD&A Advocaten)

De federale ministerraad keurde op 20 oktober 2016 een voorontwerp van wet goed waardoor binnenkort , naast architecten, ook aannemers een verzekering beroepsaansprakelijkheid dienen af te sluiten. Het voorontwerp strekt ertoe een einde te maken aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen en waarbij de wet enkel

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: de kogel is door de kerk (Dehaese & Dehaese)

Op 20 oktober 2016 werd goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van ministers Peeters en Borsus betreffende de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Dit ontwerp is er gekomen meer dan 9 jaar na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 12 juli 2007 waarbij