>"%s"belastingsaftrek

Déduction des frais professionnels, une jurisprudence étonnante (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Date de publication: 11/01/2019 C’est avec surprise que Lauwers & Seutin Avocats en droit fiscal ont pris connaissance de la jurisprudence belge qui limite la déduction des frais professionnels à un faible niveau sans précédent. Il s’agit d’une affaire impliquant une entreprise qui comptabilise certains

2019-02-12T10:30:01+00:00 12 février, 2019|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , , |

Comment Telenet a allégé sa facture fiscale? (Bloom Law)

Le 27 avril 2017, De Standaard titrait: "Voici pourquoi Telenet a payé aussi peu d'impôts". Le quotidien faisait référence aux techniques d'optimisation suivantes du géant des télécoms: la déduction des pertes fiscales reportées et la déduction des charges de financement. Le câblo-opérateur malinois était-il en droit d'utiliser ces déductions fiscales

2017-08-15T20:52:26+00:00 18 mai, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , |

Fiscale aftrek van bestuurdersvergoedingen binnen groepsvennootschappen en het bewijs van prestaties – de anti-misbruikbepalingen in fiscalibus werken niet door! (Imposto Advocaten)

Geregeld doen zich betwistingen voor met de fiscale administratie rond de vraag of en in welke mate bestuurdersvergoedingen fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost. Vaak spitsen deze betwistingen zich toe rond de vraag of de betrokken bestuurdersbezoldigingen al dan niet voldoen aan de algemene voorwaarden voor de fiscale aftrek van kosten

2017-02-16T12:45:39+00:00 16 février, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (Cazimir)

Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten, konden inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten onder bepaalde voorwaarden genieten van een 80% vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Dit regime werd vanaf 1 juli 2016 afgeschaft onder druk van het BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) van de OESO, en vervangen door een nieuw

Regering stelt nieuwe aftrek innovatieinkomsten voor (Tiberghien)

Op de ministerraad van 2 december 2016 bereikten de regeringspartijen een akkoord over een nieuwe aftrek voor innovatie inkomsten. Deze nieuwe aftrek houdt rekening met de richtlijnen van de OESO en is erop gericht een aantrekkelijk fiscaal klimaat te creëren voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De nieuwe aftrek laat bedrijven met

Aftrek innovatie-inkomsten (KPMG)

Tot voor kort konden zowel KMO’s als grote ondernemingen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Onder de impuls van het BEPS-rapport van de OESO zou deze fiscale stimulans echter vervangen worden door een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’, waarmee men een ruimer toepassingsgebied beoogd. Deze nieuwe regeling, “aftrek van innovatie-inkomsten” genaamd,

Nederland moet volgens A-G aftrek van Spaanse hypotheekrente verlenen (TaxLive)

Advocaat-generaal Wathelet concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat X de hypotheekrente van zijn Spaanse woning in Nederland niet in aftrek kan brengen. Iedere lidstaat waarin de belastingplichtige werkt moet toestaan dat negatieve inkomsten pro rata in mindering worden gebracht op de inkomsten die hij belast.

2016-09-14T08:37:10+00:00 14 septembre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , , , |