>"%s"beding van aanwas

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting (Cazimir)

Bespreking van de beslissingen inzake: Beding van aanwas en terugvalling Levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds Uitkeringen uit een private stichting Belastingverhoging wegens tekortschatting in geval van meerdere (onroerende) goederen.

Cass. 21 oktober 2016: een beding van aanwas is geen verboden beding over een toekomstige nalatenschap (Corporate Finance Lab)

Dit is het derde cassatie-arrest waarbij de regels omtrent de duurzaamheid van een (familiale of andere) conventionele onverdeeldheid op leest van de maatschap wordt geschoeid.

Behoud van uw levensstijl via een beding van aanwas (DKF Fiduciaire)

U wenst dat iemand na uw overlijden op financieel vlak dezelfde levensstandaard kan behouden. Uw roerend vermogen dient in eerste instantie aan uw langstlevende echtgeno(o)t(e), broer/zus of vriend/vriendin toe te komen. Deze bescherming kan u realiseren via een beding van aanwas.

Wettelijke samenwoners: heeft uw tontinebeding een check-up nodig? (notaris.be)

U bent wettelijk samenwonend en u heeft vóór 2008 een woning aangekocht met uw partner? Misschien haalt u beter uw verkoopovereenkomst vanonder het stof. De kans is immers groot dat er in deze overeenkomst een aanwasclausule vermeld staat die verouderd is. Verouderde aanwasclausules zijn niet alleen fiscaal nutteloos, ze kunnen

2016-10-19T11:25:25+00:00 19 octobre, 2016|Categories: Droit de la famille|Tags: , |