>"%s"Aternio

Bankrekeningen in onverdeeldheid: let op bij overlijden (Aternio)

Deze bijdrage gaat in op de hypothese dat de gewone erfrechtelijke regels spelen en dat er met andere woorden geen regeling bij leven werd uitgewerkt (denk hierbij aan een schenking, al dan niet gekoppeld aan een burgerlijke maatschap). Sowieso zal er op een bepaald moment erfbelasting (successierechten) moeten worden betaald.

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever (Aternio)

Een kost eigen aan de werkgever is een kost die door een natuurlijk persoon (werknemer/bedrijfsleider) ten laste wordt genomen maar eigenlijk als beroepskost kan worden aanzien voor de werkgever of voor de vennootschap waarin deze persoon bedrijfsleider is. Om meer zekerheid te hebben in de toekomst aangaande de forfaitaire terugbetaling van

2016-10-24T18:53:12+00:00 24 octobre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

Participatievoorwaarde bij een familiale vennootschap en erfbelasting (Aternio)

Wie aandelen van een vennootschap erft, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vlak tarief van 3 % erfbelasting voor de vererving van familiale vennootschappen. Om van dit voordelig tarief te kunnen genieten, moet de erflater op het ogenblik van overlijden een bepaald percentage van de aandelen van de vennootschap

Waardering vruchtgebruik: nieuwe waarderingsmethode (Aternio)

Sinds kort kan u op de website van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (hierna: “Rulingcommissie”) een ontwerp van rulingaanvraag inzake vruchtgebruikconstructies terugvinden. In het ontwerp van rulingaanvraag wordt onder andere advies verschaft bij de waardering van het vruchtgebruik.

Vlaamse ruling: een stand van zaken (Aternio)

Sinds midden augustus 2015 kan een ruling worden aangevraagd bij de rulingdienst van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Hoog tijd dus voor een stand van zaken. Hoe verloopt de procedure precies? Zijn er verschillen met de federale procedure? Waar moeten de zogeheten gemengde dossiers worden ingediend? Wat zijn de gevolgen van