>"%s"Aternio

Cross-border tax arrangements : be warned! (Aternio)

Author: Nesrine Jelti (Aternio) Date of publication: 16/08/2018 We have already discussed Directive (EU) 2018/822 as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements. Although the various European Member States, including Belgium, have yet to transpose the directive into national legislation, the directive entered into

2018-10-24T10:27:47+00:00 24 octobre, 2018|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: |

Ontbinding van vennootschappen via gerechtelijke weg versoepeld (Aternio)

Auteur: Astrid Claessens (Aternio) Publicatiedatum: 15/11/2017 Sedert 12 juni 2017 is er een nieuwe procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen.  Deze stelt striktere eisen aan vennootschappen en verleent de mogelijkheid tot snellere ontbinding voor zij die niet voldoen. Bijkomende bevoegdheid voor de kamers voor handelsonderzoek Voortaan mogen ook de kamers voor handelsonderzoek zelf

Onroerend goed aankopen via e-mail? (Aternio)

Auteur: Eveline Smet (Aternio) Publicatiedatum: 05/09/2017 De aankoop van een onroerend goed is een grote stap in iemands leven. Je doet het niet elke dag en daardoor zijn de formaliteiten waarmee deze aankoop gepaard gaat, niet iets waar men echt heel vertrouwd mee is. Anderzijds kent iedereen wel het principe van de “compromis” of

2017-10-11T08:56:30+00:00 14 septembre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , , |

Verbouwing en btw: wie zegt neen tegen een besparing van 15%? (Aternio)

Auteur: Johan Lemmens (Aternio) Publicatiedatum: 24/07/2017 Een besparing van 15% op de kost van de verbouwing van een onroerend goed is niet niks. Het is nochtans mogelijk door gebruik te maken van het verlaagd btw-tarief van 6%. Soms is de fiscus echter spelbreker.  Als de fiscus niet akkoord gaat met de toepassing van

2017-10-01T20:33:23+00:00 8 août, 2017|Categories: Droit de la construction TVA et douane|Tags: , |

Belastinghervorming: wat staat ons allemaal te wachten? (Aternio)

Auteur: Sophie Claeys (Aternio) Publicatiedatum: 01/08/2017 Er komt fiscaal schot in de zaak. De federale regering Michel I heeft een akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelasting. In een interne nota van de minister van Financiën worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. Let wel, de nota moet nog in een definitieve wettekst worden

2017-08-08T12:39:44+00:00 8 août, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

Evenementen organiseren zonder btw (Aternio)

Auteur: Johan Lemmens (Aternio) Publicatiedatum: 26/07/2017 In het btw-wetboek is een vrijstelling opgenomen voor bepaalde leveringen van goederen en diensten door vzw’s uit de sociale, medische, sportieve of culturele sector. Het gaat over eetfestijnen, taartverkopen, fuiven en gelijkaardige evenementen die dergelijke verenigingen organiseren om geld in te zamelen ter ondersteuning van hun hoofdwerkzaamheden.

2017-08-01T08:11:00+00:00 1 août, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , |

Detachering in een nieuw jasje (Aternio)

Op 30 december 2016 zijn de nieuwe Europese regels aangaande detachering omgezet in onze Belgische sociale wetgeving. We spreken van detachering wanneer een werknemer door zijn werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde (korte) periode te werken. Bij detachering valt de werknemer onder de arbeidsvoorwaarden (zoals

2017-07-06T08:58:34+00:00 6 juillet, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Kwijting, niet zomaar een jaarlijkse formaliteit (Aternio)

Het verlenen van kwijting of décharge aan de bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is één van de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering. Door het verlenen van kwijting keurt de vennootschap in feite het beleid van de bestuurder van het voorbije jaar goed en doet zij afstand van het

Eigenhandig testament: respecteer vorm en inhoud (Aternio)

Testamenten zijn een gegeerd instrument om beschikkingen te treffen die verder gaan dan onze levenslijn lang is. Het eigenhandig testament is daarbij het minst formele van de verschillende testamentvormen. Het kan immers vlot aangepast worden aan de spontane wensen van de testator. Het Burgerlijk Wetboek legt wel drie voorwaarden op

2017-04-21T13:40:28+00:00 18 avril, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Verworpen uitgaven voor bedrijfswagen met tankkaart (Aternio)

Door de programmawet van 25 december 2016 worden de Belgische bedrijfswagens andermaal zwaarder belast. Dit maal door de verworpen uitgaven op firmawagens vanaf 1 januari 2017 onder handen te nemen. Tot 31 december 2016 bedroeg het verworpen deel op het voordeel alle aard, toegekend aan bedrijfsleiders en werknemers, die hun

2017-03-31T08:50:06+00:00 31 mars, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |